Pengene skal bruges bedst muligt

Skolevæsen 21. marts 2007 05:00

Kommunen bruger millioner på særlige foranstaltninger over børn, unge og familier THY: Alene på skoleområdet er der på dette års budget afsat 64 millioner kroner til særlige foranstaltninger overfor de børn, der har brug for hjælp i den daglige skolegang og til særlige fritidstilbud. - Det er mange penge, og derfor skal vi målrette både ressourcer og indsats, så vi dels sikrer, at vi bruger pengene de rigtige steder, dels at vi også kan dokumentere, at indsatsen virker og fungerer bedst muligt, siger direktør Lars Sloth, Thisted Kommunes børne-, familie- og kulturforvaltning. I oplægget til en sammenhængende politik på børne-, unge og familieområdet, som i nærmeste fremtid lander på politikernes bord, er der et kapitel med overskriften ”Området i tal” - og en bemærkning om, at der alene er tale om et statusbillede, som ikke skal indgå i den færdige udgave af børne-, unge- og familiepolitikken. Når der alligevel er blevet plads til et afsnit med tal, er forklaringen meget nærliggende. Det sætter nemlig tingene i perspektiv når der sættes nogle faktiske talstørrelser på, hvad det koster at lave en målrettet indsats først og fremmest overfor børn og unge, der har behov for hjælp. På en temadag i sidste uge, hvor det stort set færdige udkast til politikken på området blev gennemgået og pudset af, blev det flere gange understreget, at det handler om en politik for kommunens børn i almindelighed og for udsatte børn i særdeleshed. - Målgruppen er børn med særligt behov for støtte, forklarer Lars Sloth. Selv om den gruppe ikke er stor, kræver den ressourcer - både økonomiske og menneskelige, og talafsnittet skal synliggøre det indenfor en række områder, der spænder fra sundhedspleje over dagpleje og daginstitutioner til skoler og fritidstilbud, pædagogisk udviklingsafdeling, familierådgivning og også udgifter til anbringelser udenfor hjemmet. Som eksempel er der indenfor sundhedsplejens arbejdsområde cirka 15 procent af de børn og familier, sundhedsplejen er i kontakt med, behov for en periode med mere permanent rådgivning end tilfældet er i forhold til gennemsnitsfamilien. Et andet af sundhedsplejens fokusområder er udvikling og trivsel blandt børn og unge med overvægt. Indenfor den kommunale dagplejes område er der afsat 2,8 millioner kroner øremærket særlig indsats i forhold til knap 20 børn, mens der blandt kommunens daginstitutioner er fordelt 3,5 millioner kroner til støttetimer. På skole- og fritidsområdet er der en pulje på 64 millioner kroner til foranstaltninger i forhold til børn og unge med særlige behov. Heraf er der alene afsat 28,3 millioner kroner til ”amtsklasser og specialklasser” til 177 elever fra kommunen. I den pædagogiske udviklingsafdeling, som omfatter 23 stillinger, er der en samlet lønudgift på 9,8 millioner kroner, og i familierådgivningen er der i øjeblikket 444 sager at arbejde med. Udgiften til anbringelse af børn udenfor hjemmet udgør 49,5 millioner. Pengene bruges til anbringelse af 140 børn, hvoraf de 110 er i familiepleje. Den gennemsnitlige udgift til en anbringelse udenfor hjemmet løber op i 353.500 kroner. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...