Pengene skal følge barnet - og klassen

Skolevæsen 1. maj 2007 06:00

Skolelederforum i Thisted Kommune vil have opgør med princip om mængderegulering THY: Når elevtallet i Thisted Kommune falder over de kommende år, vil det have alvorlige konsekvenser for driften af skolerne, hvis politikerne ikke finder en anden model til fordeling af ressourcer til folkeskolen. Det gør Skolelederforum i Thisted Kommune opmærksom på i sit oplæg vedrørende fremtidig skolestruktur i Ny Thisted Kommune. ”Problemet” er det såkaldte mængdereguleringsprincip, der i årevis har været fast praksis og metode i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Dette indebærer, at skolernes tildeling af lærertimer, undervisningsmidler og ledelsestid reduceres i takt med, at elevtallet falder. Ifølge en prognose, som NIRAS Konsulenterne har lavet for Thisted Kommune vil nogle skoler opleve en halvering af elevtallet frem til 2018. Skolelederne mener, at princippet om mængderegulering vil blive ekstra problematisk, når elevtallet falder drastisk, da udgifterne til at drive skole ikke falder i samme takt. Eksempelvis er der stort set de samme grundudgifter ved at drive en klasse, uanset om der er 11 eller 18 elever. Grundtildeling Skolelederforum anbefaler derfor, at timetildelingen pr. elev suppleres med en grundtildeling af midler pr. klasse. De 40 skoleinspektører, viceinspektører og afdelingsledere, der har underskrevet et fælles debatoplæg om skolestrukturen, peger på, at der de seneste år er kommet en lang række nye opgaver til. Og derfor sætter de trumf på: - Hvis princippet om ”mængederegulering” fastholdes i en uændret skolestruktur, forudser skolelederforum en udvikling, hvor skolerne vil få sværere og sværere ved at leve op til de forventninger og kvalitetskrav, der stilles fra folketing, byråd, forældre, elever, personale og andre interessenter. Samlet set vil elevtallet i Thisted Kommune falde med 16 procent frem til 2018 - ifølge en prognose fra NIRAS Konsulenterne. Men Skolelederforum mener ikke, at Thisted Kommune på den baggrund kan spare på skolevæsnet. - I takt med, at elevtallet falder foreslår vi, at man lader nogle af midlerne blive i folkeskolen, i hvert fald indtil man når op på landsgennemsnittet, siger Ole Jørgensen, der er formand for Skolelederforum i Thisted Kommune. Skolelederforum peger i sit oplæg blandt andet på, at alle elever bør have undervisning i et omfang, der svarer til undervisningsministeriets vejledende timetal. En del skoler i Thisted Kommune ligger i dag på minimumstimetallet, hvilket er cirka 15 procent under det vejledende timetal. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...