Hals

Pengeplus i udvalg

HALS:Teknisk udvalg har set nærmere på udvalgets regnskab for 2002, og da det fortæller om et plus på kontoen på mere end 521.000 kr., er det næppe overraskende, at formand Johannes Elsnab (V) har denne kommentar: - Det ser pænt ud. Det fornemme regnskabsresultat er fordelt med et plus på 160.397 kr. på driftsområdet, mens det på anlægsområdet er et mindreforbrug på 360.871 kr., der kan sendes i kommunekassen. Med hensyn til driften blev overskuddet skabt via en merudgift på 15.984 kr. på det skattefinansierede område og en mindreudgift på 176.381 kr. på det takstfinansierede område. Anlægsregnskabet fortæller også officielt om et mindreforbrug på godst fem mio. kr., men da godt 4,7 mio. kr. af disse ønskes overført til brug i år, bliver det reelle mindreforbrug "kun" på de nævnte små 361.000 kr.