Lokalpolitik

Pengeposen til foreninger skrumper

Mariagerfjord prioriterer støtte til børnene højest

Foreningerne får samlet færre penge i tilskud på grund af nedskæringer i budgetet. Men foreninger med mange 6-19-årige skal have mest i tilskud.  arkivfoto: Claus Søndberg

Foreningerne får samlet færre penge i tilskud på grund af nedskæringer i budgetet. Men foreninger med mange 6-19-årige skal have mest i tilskud. arkivfoto: Claus Søndberg

MARIAGERFJORD:Foreninger med mange børn i alderen 6 til 19 år får positiv særbehandling i Mariagerfjord Kommune. Medlemmer i den aldersgruppe får tre gange så stort tilskud som andre medlemmer under 25 år. Og aktive over 25 år er der slet ikke kommunale kroner i for foreningerne. Det er konsekvensen af principperne for tilskud, som Mariagerfjord Kommunes sammenlægningsudvalg har vedtaget. Beslutningen gælder aktivitetstilskuddet, som foreninger får efter antallet af medlemmer. I de gamle kommuner løb det op i 1,8 millioner kroner tilsammen. Økonomisk endnu tungere er lokaletilskuddet, som betaler for leje af f.eks. haller og klublokaler. Reglerne for fordeling af dette tilskud er endnu ikke vedtaget. Men en indstilling er på vej fra kultur- og fritidsudvalget i fjordkommunen. Igen skal foreningerne med mange børn og unge have ekstra kærlig behandling. Der er lagt op til, at kommunen yder et vejledende tilskud på 90 procent af foreningens lokaleudgifter. Men står der mange ældre over 25 i medlemskartoteket, falder støtten. Lige præcis dette princip har stor betydning for, hvordan de omkring seks millioner kroner i lokaletilskud skal fordeles. I et oplæg fra en arbejdsgruppe med embedsmænd fra de fire gamle kommuner blev det foreslået, at mange ældre medlemmer ikke skulle koste fradrag. NORDJYSKE har tidligere beskrevet en beregning, der viste, at det princip ville få stor betydning for blandt andet spejderforeninger i Hobro Kommune. Her ville der blive flyttet store summer i tilskud fra spejderne til f.eks. badmintonklubber. Det nye forslag, der som nævnt endnu ikke er vedtaget, resulterer i mindre voldsomme udsving. - Men der vil stadig være foreninger, der får mindre i tilskud, og nogle, der får mere, siger Joan Kamstrup, fagchef for den kommende kultur- og fritidsforvaltning. Der lægges op til en treårig overgangsperiode, så foreningerne kan vænne sig til den nye, økonomiske virkelighed. Den bliver samlet med færre penge end i dag. I hvert fald hvis forslaget til Mariagerfjord Kommunes budget 2007 holder retningen i de kommende uger. På folkeoplysningsområdet, hvilket især vil sige tilskud til foreningerne, skal der spares 548.000 kroner. Pengene skal tages ud af et samlet budget på godt 11 millioner kroner.