Harken

Pengeregn over skovpavillonen

LET-udvalget støtter renovering med 500.000 kroner.

fredning af tolne skov

fredning af tolne skov

LET-udvalget vil støtte renoveringen af Tolne Skovpavillon med 500.000 kr. Det vil sige flertallet, for der var ikke enighed om beløbets størrelse, idet to udvalgsmedlemmer stemte imod indstillingen. - Det er godt nok et stort projekt, som vi overvejede meget, hvor meget vi skulle støtte med. Men det er et sted, som har stor betydning for mange mennesker, begrunder udvalgsformand Knud Rødbro, Lokallisten, flertallet indstilling. Foreningen Tolne Skovpavillon havde søgt om en million kroner til den fortsatte renovering af det gamle danse- og mødested, som flere generationer af skolebørn også valfartede til på den årlige udflugt. Beløbet på de 500.000 kr. tages fra LET-udvalgets macthningsmidler for landdistriktsprojekter. Før udvalgsmødet var der 1.034.000 kr. tilbage på den kontor for 2008, og derfor syntes Svenning Christensen, Venstre og Frode Bang, Lokallisten, at afsætte næsten halvdelen af beløbet til Tolne Skovpavillon var for meget. - På den anden siden er der ikke lang tid tilbage af 2008, og det er begrænset hvor mange ansøgninger, der kan komme mere, siger Knud Rødbro. Med den overvejende positive indstilling fra LET-udvalget ser det ud til, at Foreningen Tolne Skovpavillon har fået 1.150.000 kr. hjem til renoveringsprojekter, der totalt løber op i 2,5 mio. kr. Aktionsgruppen Vendsyssel har tidligere denne sommer sag ja til at støtte med 650.000 kr. En god fødselsdagsgave at få kort tid før 100 års jubilæet i juli. Et helt enigt LET-udvalgt sagde ja til en anden ansøgning fra landdistrikter, idet Grønt Projekt i Harken får tilsagn om 100.000 kr. Bag det står en borgergruppe fra Harken Ungdoms- og Gymnastikforening, børnehaven, en andelsboligforening og lokale borgere. Forudsætningen er dog, at der inden projektet sættes i gang laves en aftale om denfremtidige vedligeholdelse af den nye grønne område i landsbyen.