Aalborg

Pengestrid raser på universiteterne

Beslutning kan betyde 93 mio. kr. ekstra til Aalborg Universitet

AAU's rektor Finn Kjærsdam vil hellere se uddannelse af dygtige kandidater end fine forskningsartikler i udenlandske tidsskrifter.

AAU's rektor Finn Kjærsdam vil hellere se uddannelse af dygtige kandidater end fine forskningsartikler i udenlandske tidsskrifter.

NORDJYLLAND:Hvem skal have flest penge? Universiteter, der har megen forskning, eller universiteter, der uddanner mange? En strid om fordelingen af de såkaldte basismidler - de forskningspenge, universiteterne selv råder over - skiller lige nu landets universiteter. For Aalborg Universitet er der 93 millioner kroner til forskel om året, afhængigt af hvilket princip politikerne i Folketingets videnskabsudvalg efter efterårsferien lægger sig fast på. Aalborg Universitets rektor, Finn Kjærsdam, slås sammen med Roskilde Universitetscenter og Handelshøjskolen i København for, at forskning og undervisning skal vægte lige meget. - Hvad har vi mest brug for: Dygtige akademikere eller flere artikler i udenlandske tidsskrifter? spørger Finn Kjærsdam. Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet arbejder omvendt for en model, hvor mængden af forskningsprojekter skal have større indflydelse end antallet af studerende. Dette er Finn Kjærsdam modstander af. - Det vil styrke nogle bestemte områder på universiteterne og udsulte andre, siger han. Den nordjyske rektor forklarer, at der bliver udgivet flest forskningsartikler inden for sundhedsvidenskab og naturvidenskab. De områder vil derfor blive styrket, mens samfundsfag og humanistiske fag, der udgiver få artikler, vil blive nedprioriteret.