EMNER

Pengetanken

De fonde, der havde givet tidligere, og som gav de sidste millioner til Musikkens Hus, er - med det beløb, de så har givet i alt i parentes: Ole Kirk's Fonde (Lego) 125.000 (625.000), JL-Fondet 200.000 (450.000), Ejendomsmæglernes Fond 250.000 (500.000), Otto Mønsteds Fond 250.000 (750.000), Nykredits Fonde 250.000 (1.250.000), Tuborg Fondet 500.000 (1.500.000), Nordea Danmark Fondet 500.000 (2.500.000), Augustinus Fonden 1.000.000 (3.000.000), Det Obelske Familiefond 2.500.000 (7.500.000) og Spar Nord Fonden 2.500.000 (7.500.000). På Musikkens Hus' hjemmeside, www.musikkens.hus, kan man se listen over alle, der har bidraget. Hovedtallene for finansieringen af Musikkens Hus er: Private midler: 53.500.000 kr. Fonden RealDania: 55 millioner kr. - øremærkede til højnelsen af den bygningmæssige kvalitet. Nordjyllands Amt: 60 millioner kr. Aalborg Kommune: 60 millioner kr. Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger: 250 millioner kr.