Pension og boligstøtte til tiden

KMD og Aalborg Kommune har plan for IT-lukning

AALBORG:Til nytår er KMD tvunget til at trække stikket ud til de IT-systemer, som landets kommuner benytter til blandt andet udbetaling af pension, kontanthjælp og boligstøtte til sine borgere og til løn til de kommunale ansatte. Men for Aalborgs vedkommende behøver pensionist Jensen ikke at frygte en jul uden pensionen. KMD og kommunen har nemlig en plan parat til at sikre rettidige udbetalinger af offentlige ydelser til borgerne, oplyser John Andersen fra kommunens arbejdsmarkedsafdeling. - Der vil ske en udbetaling af beløbene lige op til nytår, inden KMD lukker sine systemer. Derfor kan vi have penge klar til udbetalinger i tide, og vi undgår, at nogle borgere kommer til at vente på deres penge, siger John Andersen. Derfor har kommunen nu travlt med at indberette til KMD, hvilke borgere der skal udbetalt hvad og hvor store beløb. Kommunen er også ved at strikke en nødplan sammen, hvis der sker fejl.Det kan være borgere, der får udbetalt et for lille beløb, eller en borger på bistandshjælp, som får brug for ekstra hjælp. Baggrunden er, at KMD er nødt til at lukke sine IT-systemer fra fredag 22. december til og med mandag 1. januar. Det skyldes den kommende kommunalreform, hvor KMDs IT-tilbud til kommunerne skal tilpasses det nye Danmarkskort, når de 271 kommuner bliver til 98 fra det nye år.