Pension under pres

Inden for få dage kommer skattekommissionen med sit udspil om en skattereform.

SKATTEREFORM:Inden for få dage kommer skattekommissionen med sit udspil om en skattereform. Jeg vil blive meget skuffet, hvis ikke rapporten indeholder et helt afsnit om beskatningen af pensionsopsparing og beskatningen af vore pensioner, for det er der i højeste grad brug for. For det første er vore (tvungne) arbejdsmarkedspensioner under pres. Vi vil sandsynligvis slet ikke få de pensioner, som vi mere eller mindre er blevet lovet. Vore pensionskasser og pensionsselskaber betaler nemlig prisen for, at finanskriser nu bliver løst ved, at politikerne verden over gør alt for at sænke renteniveauet til et kunstigt lavt niveau for at fremme væksten. Det sker gennem en hård styring af renterne gennem nationalbankerne, og det rammer afkastet af vore pensionsformuer rigtig hårdt. Alligevel mener den danske stat, at der stadig skal opkræves pensionsafkastskat på 15 pct. årligt af det slunkne afkast, hvilket er stærkt med til at udhule vore pensioner. Mange af os kan på den baggrund se frem til en flad eller endda en faldende arbejdsmarkedspension gennem de 20 år et pensionistliv i gennemsnit varer. Dette er helt modsat de pensioner, som staten udbetaler i form af folkepension, tjenestemandspensioner, pensioner til folketingsmedlemmer og ministre. Disse reguleres årligt med i takt med løn- og prisudviklingen, og de vil stige 50-100 pct. over en periode på 20 år – en arbejdsmarkedspension kan meget vel komme til at stå på det samme i de 20 år. For det andet vil den bebudede nedsættelse af top- eller mellemskatten betyde et helt andet scenarie for vores opsparing til pension. I dag får mange fradrag for indbetalinger med en høj skatte-procent og betaler ved udbetaling en lavere skatteprocent, hvilket giver et incitament til at spare op til pension. Dette vil nok med en skattereform falde væk, fordi rigtig mange på sigt vil få et fradrag med den samme procent, som de betaler ved udbetalingen. Og hvem siger, at skatteprocenterne ikke er steget, når pensionerne engang skal udbetales. Det kan blive meget dyrere at spare op til sin pension, også når bortfald af offentlige ydelser og den nedsatte folkepension tages med i betragtning. Så jeg bliver som sagt skuffet, hvis ikke skattekommissionen i detalje har analyseret skatteforholdene omkring vores opsparing til pension. Det ville være oplagt at afskaffe pensionsafkastskatten på de 15 pct. Den er ikke rimelig, og så vidt jeg ved, er Danmark et af de eneste lande, der har en sådan beskatning af pensionsmidler.