Pensionen pynter på politikerløn UJÆVNT FORDELT: En nuværende borgmester og tre udvalgsformænd får ekstra i posen

Gun­hild Bach Niel­sen (R) kan glæ­de sig over at få tre må­ne­ders ef­ter­løn for sin for­mands­post i amts­rå­det. - El­lers så det end­nu mere skidt ud næs­te år. ar­kiv­fo­to: hen­rik louis

Gun­hild Bach Niel­sen (R) kan glæ­de sig over at få tre må­ne­ders ef­ter­løn for sin for­mands­post i amts­rå­det. - El­lers så det end­nu mere skidt ud næs­te år. ar­kiv­fo­to: hen­rik louis

JAMMERBUGT:Der bliver en pæn årsløn til Fjerritslevs nuværende borgmester Otto Kjær Larsen næste år, godt 700.000 kr.. Det er reglerne for efterløn til borgmestre, der kommer ham til gode og lægger en ekstra årsløn på 474.766 kr. oven i hans vederlag som udvalgsformand og medlem af økoniomiudvalget i Jammerbugt Kommune. Efterlønnen får han, fordi han ikke fortsætter som borgmester, mens Brovst Kommunes borgmester Mogens Gade jo fortsætter og aflønnes som borgmester i den nye kommune. Han får til gengæld ikke det grundhonorar på 59.700 kr., som alle øvrige i den nye kommunalbestyrelse får. De nuværende udvalgsformænd, som fortsætter som udvalgsformænd - Per Halsboe-Larsen (S) og Kim Bennike (DF), får på samme vis heller ikke efterløn for deres nuværende politiske arbejde, mens to udvalgsformænd, der nu bliver menige medlemmer i den nye kommunalbestyrelse, får en efterløn, svarende til tre månederns vederlag. Det er omkring 2500 kr.. - Det er så lidt, at det næsten ikke kan mærkes, siger Aage Toftegaard (V), nuværende formand for teknisk udvalg i Aabybro. Gunhild Bach Nielsen (R), nuværende formand for undervisnings- og kulturudvalget i Nordjyllands Amt, kommer til at mærke noget af et dyk, med en enlig post som menigt medlem i beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune. Fra et årligt vederlag på 264.000 kr. falder hun til 77.493 kr. næste år, men får så tre måneders efterløn, 66.000 kr., lagt oven i. - Det bliver andre økonomiske tider for mig et stykke tid, men i september bliver jeg 65 og får så min tjenestemandspension efter lærerjobbet på Brovst Skole, forklarer hun. - Formelt har jeg orlov fra skolen, så der er et job til mig, men jeg har været væk fra det så længe, at alle vist er bedst tjent med, at jeg ikke vender tilbage, siger hun. - Så vil jeg hellere bruge mine kræfter på politik - selv om jeg stadig er lidt ærgerlig over, at mine kompetencer tilsyneladende ikke strækker længere end en post i beskæftigelsesudvalget.