Ældreforhold

Pensionister er delt op i to lejre

Vil gøre ”død” forening aktiv

VOERSÅ:Der gøres nu forsøg på at genoplive Voerså og Omegns Pensionistforening, der har ligget stille i flere måneder på grund af stridigheder, der har delt foreningens medlemmer i to lejre. Da de intet kunne få til at køre, nedlagde bestyrelsesmedlemmerne deres hverv i foråret. De traf beslutningen, da de mærkede en voldsom modvilje fra en del medlemmer. Det hele blev kørt i hårdknude, og foreningen stoppede sine aktiviteter Siden har foreningen ligget stille, og der er ikke blevet opkrævet kontingent i år. Mange af medlemmerne ser nødigt, at foreningen nedlægges. Derfor er nogle ”unge” pensionister nu på opfordring på banen med et forslag, som måske kan redde foreningen. De mange opfordringer er kommet fra medlemmer, der gerne ser, at foreningen fortsætter, men selv synes, at der for gamle til at træde ind i bestyrelsen - eller har uvilje mod at blive valgt ind i bestyrelsen af frygt for, at dele af den gamle bestyrelse skulle blive genvalgt. - Så er vi jo lige vidt, mener de. De yngre pensionister, der søger at redde foreningen, opfylder ikke aldersbetingelserne for medlemsskab, men oppebærer alle pension eller efterløn. De har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling på torsdag eftermiddag på Voerså Museum. Her forelægges en plan, som initiativtagerne håber kan vedtages ved simpelt flertal, så man kan komme videre. Men opnås der ikke flertal, falder hele konceptet til jorden. I så fald er er det yderst tvivlsomt, om foreningen overlever. Da der ikke er opkrævet kontingent i år er alle, der betalte kontingent sidste år, stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling.Det gælder også de ganske få, der har indmeldt sig i år og betalt kontingent.