Ældreforhold

Pensionister fik ny formand

TORNBY:Der er 120 medlemmer af Tornby-Vidstrup Pensionistforening, der har holdt generalforsamling på Havbakken i Tornby. Formanden, Harlund Nielsen, fortalte om årets aktiviteter, hvor der havde været ti arrangementer. Årets regnskab viste et underskud på 1132 kr. og en balance på godt 16.000 kr. samt et kassebeholdning på 12.760 kr. Niels Chr. Larsen blev valgt til ny formand, og Edmund Toft blev kasserer. Det lykkedes ikke at besætte en ledig bestyrelsespost, idet ingen af de fremmødte ønskede valg til det job. Efter generalforsamlingen fortalte formanden for den jysk-fynske sammenslutning af pensionistforeninger, Frits Sørensen, om organisationsarbejdet. Han opfordrede pensionisterne til at stå sammen, da der kan komme andre tider med nedskæringer for pensionister. - De pensionister, der kommer efter os, har en meget bedre uddannelse, og det vil få stor betydning fremover, sagde Frits Sørensen.