Pensionister frygter at få lang transport

Ældre Sagen foreslår kompensation til pensionister, der skal køre langt

NORDJYLLAND:Nogle steder i Nordjylland vil patienter få længere end hidtil til vagtlægen. Det vil ske, hvis flere af de mindre lægevagter bliver lukket, og der kommer en centralisering med større lægevagter ved sygehusenes akutmodtagelser. Hos Ældre Sagen i Nordjylland, der repræsenterer omkring 50.000 pensionister, vækker forslaget til ændring af vagtlægeordningen bekymring. Den nordjyske regionsformand Johannes Hvidegaard, Brønderslev, har forståelse for, at lægemanglen gør, at personaleressourcerne skal anvendes bedst muligt. - Men det kan være besværligt at komme hen til lægevagten. Derfor er det vigtigt at sikre tilgængeligheden. Sygdom giver i sig selv utryghed. Hvis man oven i det skal være usikker på, om man kan nå frem til lægevagten, øger det patientens usikkerhed, siger Johannes Hvidegaard. Han forudser, hvis det for mange bliver sværere at nå frem til lægevagten, at det vil give flere alarmopkald med risiko for, at regionens ambulancekørsel bliver forøget. - Det er vigtigt, at pensionisterne bliver informeret om de muligheder for godtgørelse af befordringsudgifter, de har i forbindelse med besøg hos vagtlægen. Der skal etableres gode befordringsmuligheder til de fremtidige vagtlægeordninger. Det gælder især i aften- og nattetimerne, hvor der er begrænsede muligheder for at bruge de offentlige trafikmidler. Det vil være oplagt, hvis regionen kompenserer nedskæringen af vagtlægernes hjemmebesøg ved at etablere individuelle kørselsordninger til de borgere, der ikke selv har mulighed for at komme frem til lægen, siger Johannes Hvidegaard. - Jeg mener sagtens, at der kan laves en form for kørselsordning. Der er bare ikke noget, som vi har kunnet tage stilling til i samarbejdsudvalget for almen praksis. Efter lovgivningen vil det være kommunerne, der skal betale, og der er sådan set også mit indtryk, at de er velvilligt indstillet over for det, siger regionsrådsmedlem Per Nielsen (V), der er medlem af samarbejdsudvalget for almen praksis, hvor den ny vagtlægeordningen bliver drøftet.