Pensionister kæmper for at holde trit

KØBENHAVN:Det koster at invitere gæster, købe fødselsdagsgaver, gå til frisøren og dyrke sine fritidsinteresser, og for en betydelig andel af pensionister vil det blive stadigt sværere at krydre hverdagen med den slags sociale indslag. Men et forslag fra Ældre Sagen om at firedoble ATP-bidraget for at få alle ældre med på velstandsvognen vil ikke løse problemet, vurderer professor Nina Smith fra Handelshøjskolen i Århus. - En betydelig del står helt uden for arbejdsmarkedet og vil ikke få gavn af et højere ATP-bidrag. Der skal helt andre redskaber til, siger Nina Smith. Hun sad med i Velfærdskommissionen, der foreslog en obligatorisk pensionsopsparing på seks procent af lønnen eller den offentlige overførsel. Men forslaget og kommissionens øvrige ideer til en omlægning af pensionssystemet blev pure forbigået i den endelige velfærdsaftale mellem regeringen. Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale. Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, erkender at en firedobling af ATP’en - en ekstraudgift på cirka 3.600 kroner per lønmodtager om året - ikke vil være tilstrækkeligt til at opfange de kommende års svagest stillede pensionister, der har haft ringe eller slet ingen tilknytning til arbejdsmarkedet: - Nogle af pengene må findes på finansloven. Det mener jeg helt klart, at der må være plads til. Dansk Folkeparti har traditionelt et godt øje til de ældre, og partiets socialordfører Pia Christensen erklærer sig da også bekymrede på de ældres vegne: - Men budgettet er begrænset. På næste finanslov vil højeste prioritet på ældreområdet være forbedringer i ældreplejen og på plejehjemmene, siger hun. Alle nye pensionsårgange vil i 2040 have haft en fuld opsparingsrunde og kan supplere deres folkepension med en privat arbejdsmarkedspension. Men der vil stadig være en gruppe på omkring 25 procent - freelancere, selvstændige og langtidsledige -som må nøjes med folkepensionen plus ATP, der i dag udgør cirka 12.000 kroner om måneden før skat. - Der vil opstå et pensionistproletariat. Det kan vi ikke være tjent med i et af verdens rigeste lande, siger Ole Sohn, der efterlyser en obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning, der omfatter alle.