Pensionister kun om tirsdagen

Pensionister i Sæby mærker nu konsekvensen af kommunal centralisering.

Siden 8. marts er to medarbejdere flyttet fra Sæby Rådhus til rådhuset i Frederikshavn. Det betyder, at rådgivning af pensionister nu kun er mulig hver tirsdag på Sæby Rådhus. - Hvis man kommer andre dage, bliver man henvist til at køre til Frederikshavn eller komme igen den følgende tirsdag, siger byrådsmedlem Jørgen Tousgaard (S). Han finder det urimeligt om har bedt borgmester Lars Møller rette op på "denne åbenlyse fejl". - Lars Møller har tidligere udtalt, at vi skal bevare de små skoler og tingene i nærsamfundet for børn og unge. Men denne service gælder måske ikke vore ældre og gangbesværede borgere, for hvem det at komme til Frederikshavn er forbunden med stor vanskeligheder, siger Jørgen Tousgaard. Lars Møller lovede på byrådsmødet at undersøge sagen. - Kommunens Borgerservicecentre arbejder hårdt for at få det til at hænge sammen ud fra de økonomiske rammer, vi udstikker, sagde borgmesteren.