Pensionister strømmer til udlandet

På fire år er andelen af danskere, der modtager pension i udlandet steget med en tredjedel. Ældresagen opfordrer til omtanke

KØBENHAVN: Sydens sol eller super skivejr frem for slud og sjap herhjemme. Et stigende antal danskere dropper Dannevang og nyder otiummet uden for landets grænser.
  • På fire år er antallet af pensioner, der udbetales til danskere i udlandet, steget fra 18.634 i 2001 til 24.835 i 2003 - en stigning på over 33 procent.
  • I kroner og øre betyder det, at Danmark i 2003 sendte godt 940 millioner kroner ud af landet, og beløbet for 2004 kommer over én milliard, oplyser Uffe Hermansen, der er kontorchef i Den Sociale Sikringsstyrelse. - Den primære årsag er, at antallet af pensionister stiger generelt, og det afspejler sig i statistikken, siger kontorchefen. Langt størstedelen af pensionerne udbetales i vores nabolande: Mere end en tredjedel i Sverige og over ti procent i både Norge og Tyskland. - Det er typisk danskere, der tidligt er immigreret og derfor har arbejdet og boet der det meste af deres liv. Men også de varmere lande som Frankrig og Spanien trækker folk til, og det er oftere dem, der først flytter, når de bliver pensionerede, siger Uffe Hermansen. Han forudser, at der i de kommende år vil komme en stor stigning på grund af den sænkede pensionsalder. - Vi mærkede det sidste år, og vi kommer til at mærke det i de næste to år. Der kommer i hvert fald væsentligt flere pensionister til, siger Uffe Hermansen. Stadig flere pensionister vælger Spanien og Frankrig som bopæl, og tendensen vil fortsætte i fremtiden, vurderer Margrethe Kähler, der er boligpolitisk konsulent i Ældre-Sagen. - Vi har lavet en undersøgelse om folks boligønsker, og blandt de 40-60-årige er der mange, der giver udtryk for, at de gerne vil bo i udlandet, siger Margrethe Kähler. Hendes indtryk er, at de mennesker, der vælger at emigrere, er livskraftige og aktive ældre, der vil have noget ekstra ud af pensionistlivet. Hun råder dog folk til at tænke sig godt om, inden de rykker ud af landet. - Man skal gennemtænke den private situation meget nøje og organisere sig på en måde, så kontakten til dem i Danmark, der betyder noget for én, ikke skippes, siger Margrethe Kähler, som oplyser, at mange flytter tilbage til Danmark, hvis de kommer i en situation, der kræver meget lægehjælp eller skal på plejehjem. En anden faktor, der kan øge udflytningen, er det stigende antal EU-lande, siger Uffe Hermansen. Det kan være udenlandske EU-borgere, der har arbejdet her i landet, ligesom danske immigranter kan medtage hele pensionen indenfor EU. For lande udenfor EU kan man kun tage dele af pengesækken med.