EMNER

Pensionister til jubilæumsfest

AALESTRUP:120 har meldt sig til fest på Hotel Hvide Kro på torsdag, hvor Aalestrup Pensionistforening fejrer 65 års jubilæum. - Vi glæder os meget til festen, siger formand Børge Haugaard. Det er takket være støtte fra to lokale pengeinstitutter, at pensionisterne har haft mulighed for at markere foreningens første 65 "leveår". Borgmester Rigmor Sandborg er inviteret, og det samme gælder kredsformanden for Viborg-kredsen samt formanden for sammenslutningen af de fynsk-jyske pensionistforeninger. Og når det nu er et jubilæum, der er tale om, har man forsøgt at "grave" lidt i de gamle arkiver og protokoller. - Vi håber derfor, at nogle af vore ældste medlemmer måske ligger inde med oplysninger eller viden, som vi kan drage nytte af. I så fald må man gerne rette henvendelse til bestyrelsen, fortsætter Børge Haugaard. Musikken til torsdagens jubilæumsfest leveres af Leif Tolborg, og i pausen sørger Knud Erik Høgh for underholdning.