Pensionister uden job

Førtidspensionister får ikke tilbudt job med særlige vilkår.

Pension 1. april 2011 17:11

Gruppen af førtidspensionister under 40 år i Brønderslev Kommune tæller 249 borgere. Og kun ti ud af de 249 førtidspensionister er i skånejob. Socialudvalget foreslog i oktober i fjor, at unge førtidspensionister skal have mulighed for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Og udvalget tilkendegav, at det skulle være frivilligt at deltage - og at tilbuddet skulle være uden risiko for pensionisterne. Men Beskæftigelsesudvalget ser ikke umiddelbart nogen mulighed for at åbne arbejdsmarkedet for de unge førtidspensionister: - Det er svært at finde tilbud til den gruppe lige nu med høj arbejdsløshed. Og derfor er der ikke så meget mening i at undersøge, om førtidspensionisterne kunne tænke sig at komme i job på særlige vilkår. Vi har lige nu så mange andre grupper, som vi gerne vil have ind på arbejdsmarkedet på særlige vilkår, siger Gitte Krogh, formand for Beskæftigelsesudvalget. - Foretager vi en undersøgelse om interessen for beskæftigelse blandt førtidspensionisterne, kan det sende et falsk signal til dem om, at der er mulighed for at få et job, siger Gitte Krogh. Svært at skaffe job Udvalgsformanden henviser til en undersøgelse i Frederikshavn, hvor en fjerdedel af førtidspensionisterne meldte tilbage, at de kunne tænke sig at komme i job med særlige vilkår. - Men det er desværre bare svært at skaffe den type job, lige nu, tilføjer Gitte Krogh. - Det er selvfølgelig en gruppe, vi skal være opmærksom på. Og man skal også - inden man bevilger en førtidspension - gøre den enkelte borger opmærksom på, at han eller hun skal være afklaret med konsekvenserne. - For mange betyder en tilknytning til arbejdsmarkedet rigtig meget. Selvom man lige her og nu har mange massive problemer, så er tilknytningen til arbejdsmarkedet altså noget af det, der kan fylde mest i ens bevidsthed, siger formanden. Tallene fra Brønderslev Kommune viser, at der bevilges langt flest førtidspensioner til gruppen mellem 18 og 24 år. - De går hermed på førtidspension hele deres voksenliv, og vi skal selvfølgelig prøve at imødegå den udvikling, siger Gitte Krogh, der også hæfter sig ved, at der er flere mænd end kvinder på førtidspension. Ud af gruppen på 249 førtidspensionister er 114 kvinder og 135 mænd. Psykiske problemer Erfaringer fra sagsbehandlerne viser, at det hovedsageligt er psykiske lidelser og mental retardering, der ligger til grund for tilkendelse af førtidspension. Langt de fleste borgere, der får førtidspension i Brønderslev Kommune, kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge, viser en lokal undersøgelse. Og undersøgelse viser også, at halvdelen af borgerne under 40 år, der har fået tilkendt førtidspension siden 2008, kommer fra kontanthjælp. Disse tal vidner om ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. - Mange af de unge har altså aldrig været på arbejdsmarkedet - og lige nu har vi 439 borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. De har været på kontanthjælp i mere end tre år. Og heraf har 201 af dem har været på kontanthjælp i mere end seks år, konstaterer Gitte Krogh. Hun understreger, at udviklingen indenfor området fortsat følges tæt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...