EMNER

Pensionistforening i Voerså er omsider på ret kurs

VOERSÅ:For et par år siden var Voerså og Omegns Pensionistforening næsten kuldsejlet. Foreningen var stillet i bero og tæt på at lukke. Men i dag lever foreningen i bedste velgående. Det kunne en glad formand, Anna-Marie Pedersen, konstatere på generalforsanlingen på Præstbro Kro. Foreningen har p.t. 69 medlemmer, hvoraf 17 var mødt frem til generalforsamlingen. Anna-Marie Pedersen fortalte at bestyrelsen har været samlet mange gange for at få foreningen på fode igen. Kasserer Susanne Eggert Larsen glædede sig over, at økonomien i foreningen er sund med et overskud på 7.257 kr. Kassebeholdningen er herefter 8.971 kroner.