EMNER

Pensionistforening overlever krise

SALTUM:Saltum Pensionistforening har været igennem en voldsom turbulent periode det seneste år. Afgang fra bestyrelsen og udmeldelse af foreningen var så voldsom i de sidste måneder, at man var nødsaget til at bede medlemmer udenfor bestyrelsen om at besætte de forskellige poster. Blandt andet var et medlem nødt til at overtage kassererposten. Også formandsposten måtte man imod medlemmets ønske besætte blandt de tilbageværende medlemmer af bestyrelsen. Det var derfor med stor spænding, at omkring 40 af foreningens cirka 150 medlemmer forleden mødte op til generalforsamlingen. Fremmødet var større end tidligere år, nok fordi medlemmerne var spændte på, hvad der skulle ske med den gamle forening. Det lykkedes da også at få valgt en helt ny bestyrelse, som proklamerede at de var parate til at trække i arbejdstøjet. Foreningen har da også en fin økonomi ikke mindst på grund af. gaven fra den anonyme giver på 20.000 kroner. Det betyder at den nye bestyrelse starter med en egenkapital på omkring 50.000 kroner. Foreningens nye formand Leo Jacobsen kunne slutte af med at sige, at foreningen nu ser fremad og håber at tidligere medlemmer, som af den ene eller anden grund har meldt sig ud, vender tilbage og at eventuelle gamle tvister gemmes langt bort. Den nye bestyrelse består af: Formand Leo Jacobsen, næstformand Niels Vestermark, kasserer Kate Jensen, Sekretær Anne Gjerrild, menigt medlem Henning Poulsen, 1. suppleant Aage Jensen 2. suppleant Lis Sørensen, revisorer Lars Olsen og Søren Andreasen