Pensionskasser bør bygge

Vejdirektoratet har udarbejdet en glimrende VVM-redegørelse for den 3. limfjordsforbindelse.

Preben Bang Henriksen

Preben Bang Henriksen

Næste skridt er en anlægslov og en dertil hørende bevilling på finansloven. Går det som VVM-redegørelsen spår, koster hele herligheden 6,2 mia. kr. (Egholmforbindelsen) og kan stå færdig i 2018. Jeg skal ikke være lyseslukker - men gerne realist. Selvom samtlige nordjyske folketingsmedlemmer forhåbentlig smider partiuniformerne og samarbejder energisk om vedtagelse allerede i efteråret, så har også kongeriget Danmark p.t. sine økonomiske begrænsninger, ligesom der i Folketinget også sidder andre grupperinger med ønsker om store anlægsinvesteringer på netop deres egn. Bl.a. for at undgå endnu en udskydelse bør den 3. limfjordsforbindelse finansieres via OPP-modellen. OPP (offentligt privat partnerskab) betyder, at en privat part - typisk en eller flere pensionskasser - bygger, betaler og vedligeholder anlægget eksempelvis i 40 år. Staten betaler så en årlig leje for benyttelsen. OPP har således intet med brugerbetaling at gøre. Internt vil OPP-konsortiet typisk bestå af tre aktører: et entreprenørfirma, et firma, der vedligeholder, og endelig det vigtigste, nemlig en finansiel partner. OPP sikrer, at der er en privat part, der bygger. Det er en god ide, for siden Chr. den 4. har staten ikke været god til at styre store anlægsopgaver, hverken i relation til pris eller tid. OPP sikrer herudover, at den, der bygger, også senere skal stå for vedligeholdelsen, hvilket unægtelig animerer til bedre kvalitetssikring. Bl.a. Sverige og England har mange og gode erfaringer med OPP. Den engelske rigsrevision har beregnet, at man ved OPP har sparet 10-20 procent i forhold til traditionel finansiering og drift. Fjordtrafikken bliver kaotisk nok indtil 2018, så nordjyderne har ikke brug for forsinkelser, budgetoverskridelser og uendelig diskussion om finansiering. I Sønderjylland bygger man et psykiatrisk hospital ved OPP, idet PensionDanmark står som ejer og bygherre. Tilsvarende bygges den nye Sønderjyllandsmotorvej p.t. som OPP uden budgetoverskridelser og står i øvrigt snart færdig - et år før tiden. Pensionskasserne sukker for at få lov at investere, og Nordjylland skal i gang uden udsættelser. En OPP-løsning vil være en oplagt model.

Forsiden