Aalborg

Per Clausen

] Født 20. februar 1955 i Norge. Familien flyttede til Danmark i 1963, Per Clausen har boet i Aalborg siden 1976. ] Samlevende med Susanne Flydtkjær. ] Medlem af VS fra 1971/72, derefter Enhedslisten, da VS var med til at stifte den. ] Har blandt meget andet været vaskeriejer et års tid, arbejdet på Volvo i Göteborg og været bestyrer af 1000Fryd. ] Studerende ved AUC fra 1981 til '88, cand.phil. i samfundsfag. Siden undervist sammesteds i flere perioder. ] Formand for Dansk Magisterforening 1994 til 2000. ] Ansat i Enhedslistens sekretariat 2001 til 2004.