EMNER

Per Harfeld: - Arbejdsro i Hjørring Kommune

Per Harfeld (V), formand for Plan- og Miljøudvalget ønsker en mere slagkraftig markeds-føring af Hjørring Kommune. Arkivfoto: Bent Bach

Per Harfeld (V), formand for Plan- og Miljøudvalget ønsker en mere slagkraftig markeds-føring af Hjørring Kommune. Arkivfoto: Bent Bach

Hvad er den største udfordring for dig i 2009? - Den største udfordring er umiddelbart at sikre en kommuneplanvedtagelse, der er i balance, og som tilgodeser kommunen bredt, men som også klart definerer hvilke tiltag der skal tages i kommunen de kommende år. Det vil således være en stor opgave at sikre, at Hjørring bymidte udvikles, og holder trit med omgivelserne. Udviklingen i vore områdebyer – Sindal – Hirtshals – Vrå – Løkken og Tårs skal have stor opmærksomhed, således at der hele tiden sikres harmoni i kommunen, og her spiller vore lokalbyer også en stor rolle, og kan individuelt sætte sit præg på udviklingen. Vi har ved sammenlægningen fået en kommune, der er sammenhængende, og har en fornuftig infrastruktur, og disse forhold skal sikres i den fremtidige udvikling. Herudover ser jeg det som et mål at sikre at borgerne får en hurtig og effektiv behandling af sager, og at vi gennem vores behandling af sager ser mulighederne. Er der noget, der skal gøres anderledes i forhold til 2008? - Politisk ser jeg det som en udfordring at få etableret en mere slagkraftig markedsføring og salg af vore bosætningsmuligheder. Der er gjort mange gode ting, men det er vigtigt, at der er en løbende kontinuitet i det vi laver, og det håber jeg vi kan få sat fokus på i 2009. Disse tiltag er endnu mere nødvendige i den givne økonomiske situation, som vort samfund netop oplever i denne tid. Hvad er byrådets største udfordring i 2009? Nu bliver 2009 først og fremmest et valgår med det som det nu indebærer, men herudover er det vigtigt for byrådet at sikre sig, at det løbende holder sig på sporet, og udviser lederskab. Samspillet mellem administrationen og byrådet samt organiseringen i det politiske forum har været genstand for nogen debat sidst på året 2008, og det er en nødvendighed at der bliver sat et punktum meget hurtigt i 2009. Desværre har økonomien sat sit præg på byrådets virke, og fra det første budget for 2007 og til nu har det været en daglig kamp med økonomien. Det giver sig selv at det slider på alle parter, også vore ansatte. Det er derfor vigtigt at vi finder balancen og undgår hovsa sager, og frem for alt kommer til at agere i det politiske forum frem for at skulle reagere. Hvordan vil du gerne, at udefrakommende ser Hjørring Kommune om 10 år? - Jeg ser gerne, at Hjørring Kommune vil blive betragtet som en blomstrende kommune med et godt byliv i såvel Hjørring By som de omliggende byer. Kommunen skal fremstå som pulserende kommune i god balance med sit opland, en kommune, der er kendt for sin flotte natur og lange kyststrækninger, herunder de unikke kystbyer og havneby. En kommune der har et flot centrum med et tiltrækkende bycenter, indkøbsmuligheder, og en god infrastruktur, og tillige tilbyder liv og oplevelser uden for bygrænsen.