Lokalpolitik

Per Larsen...

AALBORG:- Jeg er skuffet over dommen, og jeg fortryder, at vi i det hele taget indgav politianmeldelsen mod mig. Det er i mere end én forstand regnskabets time for det tidligere amtsrådsmedlem og nuværende medlem af Hjørring Byråd, Per Larsen (K). I minutterne efter domsafsigelsen i Vestre Landsret i Aalborg i går havde han meget forståeligt svært ved at skjule sin skuffelse over en dom, som han finder helt uretfærdig. Han hævder hårdnakket, at han ikke har brudt sin tavshedspligt som amtsrådsmedlem, og at han ikke har videregivet fortrolige papirer til journalist Birgit Rostrup fra Nordjyllands Radio. Det var således partifællen, amtsrådsmedlem Anders Stenild, der indgav politianmeldelsen mod Per Larsen i november 2000, og det skal her understreges, at det var helt i overensstemmelse med Per Larsens eget ønske. - Mit håb var, at politiet ville henlægge sagen. For der er jo ingen fugls føde på den, siger Per Larsen til NORDJYSKE Stiftstidende. - Jeg har brugt megen tid på denne sag, og den er nu et afsluttet kapitel for mit vedkommende. Jeg vil ikke forsøge at gå videre med den, og jeg tager nu afgørelsen til efterretning. Han mener ikke selv, at dommen får nogen betydning for hans fortsatte politiske virke som byrådsmedlem. Ifølge Per Larsen skal det kommunale valgbarhedsnævn i Hjørring nu se på dommen og tage stilling til, om den skal have konsekvenser for ham.