USA

Per Pinstrup-Andersen

Per Pinstrup-Andersen er født og opvokset på en gård nær Nibe. Han gik ud af skolen efter syvende klasse, arbejdede som landbrugsmedhjælper og kontrolassistent i nogle år og var indkaldt til militæret. Efter et ni måneders forberedelseskursus på Lundbæk Landbrugsskole blev han optaget på Landbohøjskolens agronomkursus. Efter endt agronomuddannelse rejste han til USA, hvor han læste landbrugsøkonomi ved Oklahoma State University. Efter at have erhvervet en ph.d. arbejdede han som økonom ved det internationale center for tropisk landbrug i Cali, Colombia, og senere ved det internationale udviklingscenter for kunstgødning i USA. Efter et treårsophold ved Landbohøjskolen som lektor rejste han tilbage til USA, hvor han arbejdede ved det internationale forskningsinstitut for fødevarepolitik (IFPRI), først som afdelingsleder og efter et femårsophold som professor ved Cornell University 10 år som generaldirektør for IFPRI. Han er nu tilbage som professor ved Cornell University og samtidig professor ved Københavns Universitets biovidenskabelige fakultet. Han har opnået en lang række a-nerkendelser for sit arbejde, herunder æresdoktorgrader ved universiteter i Schweiz, Indien, England, Holland og USA, Verdensfødevareprisen, Danmarks Radios Rosenkjær Pris, er æresalumne ved Københavns Universitet, University of Colorado og Oklahoma State University og har fået Agronomprisen og diverse anerkendelser for forskning og undervisning.