Per Stig presset i terrorsag

Tredje gang, at EU-landenes terrorstempling af iransk eksilgruppe erklæres for ulovlig. Nu kræver flertal i Folketinget, at de tages af terrorliste

Udenrigsmininsteren vil ikke umiddelbart følge domstolens afgørelse. Scanpix

Udenrigsmininsteren vil ikke umiddelbart følge domstolens afgørelse. Scanpix

København: Et flertal uden om VK-regeringen kræver, at den iranske eksilgruppe Folkets Mujahediner (MKO) bliver taget af EU's terrorliste. Kravet kommer, efter at EF-Domstolen kort før jul for tredje gang underkendte terrorstemplingen af eksilgruppen. Udenrigsminister Per Stig Møller (K) har imidlertid ikke villet love at følge EF-Domstolens afgørelse. I stedet har Per Stig Møller henvist til, dommen vil "indgå som et element", når EU's udenrigsministre i midten af måneden laver deres halvårlige opdatering af terrorlisten. Ved den seneste revision i juli undlod Danmark at stemme for eller imod MKO's placering på listen. Men denne gang kræver Dansk Folkeparti, De Radikale, Socialdemokraterne, Enhedslisten samt Folkebevægelsen mod EU, at Danmark stemmer imod. Da der kræves enstemmighed for, at MKO fortsat skal være på EU's terrorliste, kan Danmark derfor blokere for en sådan beslutning. Tvivlen til gode - Nu har vi efterhånden fået så mange domstolsafgørelser, at alt tyder på, at EU og ministerrådet tager fejl. Derfor kan vi ikke bare sidde afgørelserne overhørigt. Tvivlen må komme MKO til gode, siger Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt. Oppositionspartiernes EU- og udenrigsordførere understreger, at de hverken kan - eller vil - tage stilling til beviserne mod MKO, som har stået på terrorlisten siden 2002. Men når EU's egen domstol igen og igen fastslår, at EU-landene ikke har fremlagt beviser for eksilgruppens skyld, så må afgørelsen følges. En eventuel appel af kendelsen fra Retten i Første Instans ved EF-Domstolen har ikke opsættende virkning. - Enten må EU - og regeringen - appellere afgørelsen og fremlægge nye beviser. Eller også må Danmark kræve, at MKO bliver taget af terrorlisten. Det er sådan, det fungerer i en retsstat. Jeg tager ikke stilling til, om MKO er en terrororganisation eller ej. Men når vi har et retssystem, så må vi selvfølgelig også efterleve det, siger Socialdemokraternes udenrigsordfører, Jeppe Kofod. De Radikales EU-ordfører, Lone Dybkjær, vil også præsentere udenrigsministeren for dette krav, når han onsdag er kaldt i samråd om terrorlisterne i Folketingets Europaudvalg. - Normalt går vi ikke ind i de konkrete terrorlister, og de konkrete organisationer på listerne, da vi mangler de nødvendige forudsætninger for at bedømme dem. Men på den anden side er det fuldstændig uacceptabelt, at ingen løfter en finger for at få MKO af terrorlisten, selv om der har været flere afgørelser fra EF-Domstolen om, at de ikke bør være på listen. Da det kræver enstemmighed, må Danmark insisterede på, at de kommer af listen, siger Lone Dybkjær. Enhedslistens EU-ordfører, Per Clausen, opfordrer allerede nu Per Stig Møller til at orientere EU-Kommission om, at Danmark ikke længere betragter MKO som en terrororganisation. Ny situation Hidtil har udenrigsministeren og hans EU-kolleger trodset EF-Domstolens tidligere kendelser med henvisning til, at domstolen har behandlet forældede versioner af terrorlisten, som jo netop opdateres hvert halve år. Men denne juridisk/tekniske spidsfindige begrundelse kan EU ikke anvende efter den nye kendelse, som nemlig gælder den aktuelle terrorliste. På anmodning fra MKO lynbehandlede retten sagen, og dommen kom blot 24 timer efter, at de indledende høringer blev afholdt. Det er den hurtigste sagsafvikling i EF-Domstolens 56-årige historie. Folkebevægelsen mod EU's medlem af Europaparlamentet, Søren Søndergaard, kalder sagen en "farce" og opfordrer Europaudvalget til at stå fast på kravet om, at MKO kommer af terrorlisten. - Tre gange i træk er EU's statsledere klokkeklart blevet sat på plads af EF-Domstolen. Og hver gang har de sagt "fuck" jer til domstolen. Det her er ellers begejstrede EU-tilhængere som forklarer, hvor demokratisk Unionen er, og så respekterer de ikke det mest elementære demokratiske grundlag, nemlig en adskillelse mellem den udøvende og den dømmende magt. I et vist forløb kan Europaudvalget undslå sig for at tage ansvar ved at sige, at de ikke vil gå ind og tage konkret stilling til grupper på terrorlisten. Men den her diskussion handler ikke om, MKO skal stå på EU's terrorliste. Den handler om, vi har en regering, der vil overholde EU's egne love, siger Søren Søndergaard. Det var søndag ikke muligt at få en kommentar fra Per Stig Møller som er på juleferie. /ritzau/