Arentsminde

Perfekt start på petanque-sæsonen i Arentsminde

De man­ge pe­tan­que­spil­le­re glæ­de­de sig over at kun­ne kom­me i gang med den nye sæ­son.

De man­ge pe­tan­que­spil­le­re glæ­de­de sig over at kun­ne kom­me i gang med den nye sæ­son.

ARENTSMINDE:Arentsminde Idrætsforenings petanqueafdeling havde lørdag formiddag indbudt til standerhejsning, og det blev en perfekt start på sæsonen i det skønne forårsvejr. Der mødte 16 spillere, heraf flere nye og også unge spillere. Standerhejsningen blev indledt med en times intens petanquespil, hvorefter der var kaffe og rundstykker i AIF’s klubhus på Langeslund Skole. Under kaffen gav AIF’s petanquekoordinator en kort introduktion til den kommende sæson. Klubben har på baggrund af de gode resultater i den forrige sæson fået tildelt to pladser i A-rækken. Det blev besluttet, at klubben tilmelder i alt tre hold til DGI’s turnering. Heraf skal to af holdene bestå af faste spillere. Petanquetræningen foregår herefter om onsdagen, hvor der både er træning formiddag og aften. jd