Lokalpolitik

Perfekt timing for pengetank til udvikling

FREDERIKSHAVN:En pengetank med et to-cifret millionbeløb øremærket til udviklingsarbejder i Fredeirkshavn. Det har længe stået højt på byrådets ønskeseddel og med gårsdagens nyhed om Elsams køb af NESA er perspektiverne pludselig meget mere interesssante. - Frederikshavn Kommune har aktier i Elsam til en værdi af ca. 100 mio. kr. og alle kloge hoveder mener, at de vil stige betydeligt, siger byrådsmedlem Jens Hedegaard Kristensen (CD). Som kommunens repræsentant i Elsam har Hedegaard siddet tæt på forhandlingerne . Aftalen mellem Gentofte Kommune og Københavns Amtskommune og Elsam A/S betyder, at Elsam for 10,5 mia. kr. overtager de to kommuners aktieposter i NESA. For Frederikshavn Kommune er timingen tæt på det perfekte. I det netop indgåede budgetforlig er indføjet en bemærkning om, at der skal iværksættes et analysearbejde omkring salg af kommunens aktiepost i Elsam. Det præciseres, at kommunen som ejer i alle forhold skal beholde den bestemmende aktiemajoritet. - Vi skal bevare handlefriheden og værne om medarbejdernes ekspertise, siger Jens Hedegaard, der ser frem til at ”pengetanken” realiseres: - Vi har tidligere manglet midlerne til det afgørende skub, når nye erhvervsvirksomheder ville etablere sig. Nu har vi muligheden for at lave et investeringsselskab med startkapital til den slags. Det kunne være silo-projektet, udvikling af værkergrunden eller udvikling i samarbejde med eksisterende virksomheder.