Aalborg

Performative miljøer

Bo Stjerne Thomsen.

Bo Stjerne Thomsen.

FORSKNING:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Bo Stjerne Thomsen, Institut for Arkitektur og Design, ph.d.-graden. Afhandlingens titel er "Performative Environments". Projektet beskriver, hvorledes udviklingen indenfor integrerede computere påvirker arkitektur og urbanisme, og udvikler en ny model til at beskrive den sociale interaktion imellem humane og non-humane aktører. Denne model tager højde for, hvorledes performativitet redefinerer repræsentation, relationer og teknologi med udgangspunkt i udviklingen af seks forskellige designprojekter. Her tilgås design som en i stigende grad tværfaglig dynamisk proces, der involverer flere forskellige aktører igennem performative teknologier, frem mod en ny metode der sammenbinder de forskellige designrelationer.