"Perikum"-projekt kan skabe jobs

Brønderslev Kommune synes det er en god idé at slå på de nordjyske værdier

Lokalpolitik 21. september 2004 06:00

BRØNDERSLEV: Brønderslev Erhvervsudvikling og Brønderslev Kommunes økonomiudvalg synes, at et nyt projekt "Perikum - smag på Nordjylland", som Nordjyllands Amt står bag, er en god ide. På baggrund af konkrete henvendelser blandt andet fra nordjyske kommuner, har Nordjyllands Amt taget initiativ til projektet "Perikum - smag på Nordjylland", der har til formål at øge den regionale, værdiskabelse og beskæftigelse bredt set i de fødevarerelaterede erhverv baseret på en kreativ og kvalitetsbetonet udvikling og markedsføring af de nordjyske ressourcer og kompetencer. I forbindelse med udarbejdelsen af projektudkastet nedsatte Nordjyllands Amt en arbejdsgruppe, der skulle konkretisere de ønsker og ideer, der måtte være til projektet. Dette arbejde er nu færdigt, og udkastet sendes i høring til relevante interesseorganisationer, kommuner og andre relevante offentlige myndigheder. Høringssvaret må gerne indeholde en tilkendegivelse over, hvor stor en tilkendegivelse over, hvor stor en medfinansiering, Brønderslev Kommune ønsker at bidrage med til projektet. Projektudkastet har været sendt til udtalelse i Brønderslev Erhvervsudvikling, der udtaler, at Nordjyllands Amt har taget et godt initiativ, der kan være med til at skabe arbejdspladser på områder, som Nordjylland har så hårdt brug for, samt at der er et stort uudnyttet potentiale i netop de fødevarerelaterede erhverv, som projekterne ønsker at udnytte.BEU mener, at det er vigtigt, at den decentrale struktur er inde i billedet. Økonomiudvalget tilslutter sig Brønderslev Erhvervsudvikling, og henviser medfinansieringen til erhvervssamarbejderne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...