Perleuglen har også haft kik på Tved Plantage

Ornitologisk sjældenhed optrådte første gang for to år siden i Tved Plantage

Boligsøgende perleugler får nu hjælp af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening, så flere kan få lejlighed til at opleve den sjældne fugl. Foto: Gerner Majlandt

Boligsøgende perleugler får nu hjælp af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening, så flere kan få lejlighed til at opleve den sjældne fugl. Foto: Gerner Majlandt

Den lille meget sjældne perleugle, der er på rødlisten over plante- og dyrearter, som er ved at forsvinde, er for første gang i 40 år begyndt at yngle i Jylland. Ellers har den hidtil kun ynglet på Bornholm. Naturvejleder Torben Bøgeskov fra Skov- og Naturstyrelsen fortæller, at ynglende perleugler i første omgang er konstateret i de midtjyske plantager ved Feldborg. - Men perleuglen kunne godt finde på at yngle længere mod nord i Thy. For to år siden kunne man opleve en perleugle i Tved Plantage, siger Torben Bøgeskov videre. Perleuglen giver en meget karakteristisk lyd fra sig, som betegnes som en mellemting mellem sang og tuden. Perleuglens sang eller tuden lyder nærmest som po - po - po - po i strofer, som varer mellem ét og fem sekunder og typisk fem toner pr. strofe. Ved gunstige vejrforhold kan den høres på en afstand af to - tre kilometer. Torben Bøgeskov fortæller, at årsagen til, at perleuglen hidtil er blevet væk, er, at der i skovene er for få gamle tykke træer. Perleuglen er en såkaldt hulruger, som gerne yngler i sortspættens forladte udmejslede redehuller eller i huller i udgåede træer. Derfor er Skov- og Naturstyrelsen nu i et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening foreløbig i gang med at opsætte 15 perleuglekasser. Projektet omfatter også redekasser til hvinand, vendehals og natugle. På grund af perleuglens sjældenhed har det hidtil været hemmeligholdt, hvor perleuglerne yngler, men på længere sigt er det planen, at alle fugleinteresserede skal have lejlighed til at opleve den sjældne fugl på tæt hold. Det er et led i den såkaldte partnerskabsaftale, som finansierer opsætningen og tilsynet med de kommende fugleboliger. - For denne viden om fuglene skal bredes ud til så mange som muligt, konstaterer Torben Bøgeskov.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk