Lokalpolitik

Permanent løsning kan blive mobil

Nu kommer det op at stå, men stadig uklarheder om løsning

STORVORDE:Buschaufførerne kan nu snart se frem til permanente mandskabsfaciliteter ved endestationen på Rødhøjvej. Men ordet permanent er måske forkert i den her sammenhæng. For det som kaldes permanente løsninger på for eksempel Dyrskuevej ved City Syd og Løvenborgparken, som er endestation i Nørre Uttrup Nord, kan man fjerne ved hjælp af en kran og en lastbil. Det var netop sådan en løsning, borgmester Kristian Schnoor (S) havde i tankerne, da han ville tage den over et år gamle beslutning op til revision. - Vi ved jo ikke, hvordan busruterne kommer til at se ud, når vi har haft sammenlægningen. Derfor ville jeg høre kommunalbestyrelsen, om man ikke skulle finde ud af en midlertidig løsning, men det var der ikke stemning for. For min skyld kan vi godt købe en flytbar løsning nu. Så vil buschaufførerne også hurtigere få deres faciliteter, siger Kristian Schnoor. Nu hvor sagen er endeligt afgjort, så påbegynder teknisk forvaltning igen sagsbehandlingen. Formanden for teknisk udvalg, Iver Kjærgaard (V), vil ikke have en løsning som Schnoor omtaler. - Det kan godt være, at de bliver flytbare, men vi skal ikke have sådan nogle stålcontainere til at stå derovre. Vi skal have et hus, der ligner det redskabsrum ved plejehjemmet, som det i øvrigt skal stå i umiddelbar forlængelse af, siger Iver Kjærgaard. Kristian Schnoor påpeger, at der findes ganske nydelige flytbare skure, og at han heller ikke vil have noget grimt til at stå. Færdig 1. oktober? Næste og sidste spørgsmål i den efterhånden lange sag om buschaufførernes tisseskur er:Hvornår står det færdig? - Så hurtigt som muligt. 1. oktober er et foreløbigt mål. Hvis ikke det kan nås, må vi se tiden an, siger Iver Kjærgaard, der er godt tilfreds med beslutningen på kommunalbestyrelsesmødet, men langt fra med forløbet. - Det skur kunne have været oppe at stå for et halvt år siden. Når byrådet beslutter noget, så påhviler det borgmesteren at føre beslutningen ud i livet, selvom han siger, der har været flaskehals i teknisk forvaltning. Borgmesteren siger, at det er dit ansvar som formand for teknisk udvalg? - Det ved jeg ikke. Jeg har haft opfattelsen af, at det i sidste instans er borgmesteren, men han har nok ret. Og så vil jeg ikke løbe fra mit ansvar, men de projekter, vi beslutter i kommunalbestyrelsen, de plejer at blive ført ud i livet, siger Iver Kjærgaard.