Sæby

Permanent regulering af trafikken på Sæby Havn

SÆBY:Henover sommeren har der forsøgsvis været foretaget en regulering af trafikken i en del af Algade, Strandgade, Klostergyde og på Sæby Havn. Reguleringen har bestået i, at trafikken er blevet delvist ensrettet, mens busser og lastbiler over 3500 kilo ikke må komme på havneområdet. Forsøgsperioden strakte sig over juni, juli og august, men blev siden forlænget september ud. Nu har Sæby Kommune så gennemført en rundspørge til omkring 180 berørte husstande. 104 skemaer blev returneret, og det viser sig, at beboerne er godt tilfredse med trafikreguleringen. 75 procent mener, at de trafikale forhold er blevet forbedrede, og 65 procent ønsker som en følge deraf, at reguleringen skal gøres permanent. Formanden for teknisk udvalg i Sæby Kommune, Per Therkildsen (V), er glad for resultatet. - Vi kan konstatere, at forsøget har været en udpræget succes, og det glæder mig meget, siger han. På baggrund af de gode resultater besluttede teknisk udvalg derfor at gøre ordningen permanent.