EMNER

Perron ved Bispestaven modtages positivt

Banestyrelsen og Hjørring Kommune er åbne overfor nyt initiativ

HJØRRING:Nordjyske Jernbaner løftede i går en del af sløret for fremtidsplanerne omkring togforbindelsen mellem Hjørring og Hirtshals. Ved den lejlighed blev det også offentliggjort, at selskabet i fremtiden håber på, at kunne "låne" et stykke af de togskinner som DSB i dag benytter. Skinnerne løber parallelt med Frederikshavnsvej, og her er det så planen, at der umiddelbart øst for Bispestaven skal etableres en ny perron. Baggrunden for Nordjyske Jernbaners ønske er, at man gerne vil kunne tilbyde sine passagerer en bedre service. Det mener man at kunne gøre, hvis der gives tilladelse til den planlagte station, som så vil komme til at ligge tæt ved både sygehus og uddannelsesinstitutioner. Preben Vestergaard er administrerende direktør for Nordjyske Jernbaner, og han kan fortælle, at man netop har sendt en ansøgning til Banestyrelsen, med henblik på at låne det pågældende skinnestykke. - Hver dag vandrer folk i store flokke fra vores vogne over i tog og busser, så vi vil gerne kunne tilbyde denne her service, fortæller han. Dermed håber Preben Vestergaard, at Nordjyske Jernbaner kan være med til at lette vejen til arbejde eller skole, for mange af de mennesker, som hver dag pendler til Hjørring fra Hirtshals Kommune. Kommunalt skulderklap Ole Ørnbøl (S) er formand for udvalget for teknik og miljø, og han hilser initiativet fra Nordjyske Jernbaner velkomment. - Jeg synes, at det er dejligt, at Nordjyske Jernbaner er opmærksomme på infrastrukturen i Hjørring, siger han. Udvalgsformanden tilføjer, at ideen ikke er fremmed for kommunen, som tidligere har barslet med ideen om en nærbane, som skulle løbe helt ud i nærheden af det, der i dag er EUC Nord. - Det ville være perfekt, og det ville passe fint ind i vores planer. Vi vil meget gerne være med til at se på det, og det er absolut ikke noget vi vil stille os i vejen for, siger Ole Ørnbøl. Ifølge Ole Ørnbøl vil den største hurdle formentlig blive, at indhente en tilladelse fra Banestyrelsen, der som bekendt ejer skinnerne. Banestyrelsen positiv Hos Banestyrelsen er sagen ret ny, da man først den 21. august afholdt et indledende møde med Nordjyske Jernbaner om sagen. Med ved den lejlighed var Erling Jensen, der er nøglekundeleder hos Banestyrelsen, og han kan ikke umiddelbart se, at der skulle være noget problematisk i at lade en perron opføre øst for Bispestaven. - Vi har valgt at se positivt på sagen, så vi vil forsøge at arbejde hen imod en fælles løsning, siger Erling Jensen. Sikkerheden skal imidlertid gennemgåes grundigt, før en endelig godkendelse kan komme på tale, og her drejer det sig selvfølgelig først og fremmest om at sikre, at der ikke kan opstå konflikter mellem DSB's tog og Hirtshalsbanen. På mødet den 21. august fik Nordjyske Jernbaner til opgave at udarbejde et oplæg, som helt konkret skal beskrive, hvad det er, som Nordjyske Jernbaner vil med perronen ved Bispestaven, og udfra det pågældende oplæg vil Banestyrelsen så tage endelig stilling til forespørgslen. - Nu afventer vi oplægget fra Nordjyske Jernbaner, siger Erling Jensen, som dog forventer, at en afgørelse vil være truffet inden årsskiftet. Man må dog forvente, at der går mindst et år yderligere, før de første tog vil stoppe ved Bispestaven. Preben Vestergaard regner således med, at den nye perron vil være klar til brug omkring nytår 2004/2005.