Personaleflugt må stoppes

OFF. SEKTOR: Personaleflugten fra det offentlige sygehusvæsen kan få katastrofale konsekvenser for patienter med livstruende sygdomme. Alle forventer, at denne flugt vil vokse yderligere, når de private sygehuse får en ny saltvandsindsprøjtning med den afkortede behandlingsgaranti, som træder i kraft 1. oktober. Denne udvikling må stoppes nu. Vi forslår, at den forkortede behandlingsgaranti udsættes indtil videre. Og at de skattesubsidierede sundhedsforsikringer ikke længere skal være skattefri. Det er helt grotesk, at vi via skattesubsidier aktivt medvirker til at undergrave det offentlige sygehusvæsen. På lidt længere sigt foreslår vi en handlingsplan, der kan flytte de opgaver, der i dag er flyttet over i det private sygehusvæsen, tilbage til det offentlige. Kun ved at fjerne profitmotivet fra sygehusområdet, kan vi sikre, at patienter med det mest akutte behov kommer til først.