Personalegoder: Skattehul eller fordel for samfundet?

Ungt firma har succes med administration af medarbejder-ordninger

Anne Dorthe Jensen, her sammen med Jacob Andersen, ser bruttolønsordningerne som en fordel for både den ansatte, firmaet og samfundet.Foto: Michael Koch

Anne Dorthe Jensen, her sammen med Jacob Andersen, ser bruttolønsordningerne som en fordel for både den ansatte, firmaet og samfundet.Foto: Michael Koch

NØRRESUNDBY:Når nu landet fattes penge i en grad, så efterlønnen er på vej ud, hvorfor skal ansatte i firmaer så kunne købe computere og andet gejl og spare i skat på den måde? - Fordi der efter min mening ikke er tale om, at bruttolønsordningerne er et skattehul. Jeg ser det tværtimod som et samfundsgode, siger administrerende direktør Anne Dorthe Jensen fra Nørresundby-firmaet Comenxa A/S, der blandt andet lever af at administrere disse ordninger for firmaer og kommuner. Ordningerne fungerer på den måde, at medarbejderne i en virksomhed kan købe computere, mobiltelefoner, sundhedsforsikringer eller andet mod at blive trukket for udgiften i bruttolønnen, altså før skattetræk. Med andre ord sparer den ansatte omkring halvdelen af udgiften i skat. Comenxa har fået succes på at administrere ordningerne, og Anne Dorthe Jensen, der stiftede firmaet i 2008, minder om, at pc-ordningerne i sin tid blev indført for at højne videnssamfundet: - Der er da heller ikke tvivl om, at ordningerne giver både samfundet, virksomhederne og den enkelte et stort udbytte. Det kan godt være, at samfundet umiddelbart mister nogle skattekroner, men til gengæld vinder det på en række andre områder. Anne Dorthe Jensen peger blandt andet på, at de medarbejdere, der har bruttolønsordningerne, får større indsigt i it mm., og at de bliver mere fleksible omkring deres job: - Ved at have en hjemmearbejdsplads kan man passe sine forpligtelser, selv om man har et sygt barn, og hvis man skal til tandlæge i arbejdstiden, kan man logge ind, når man kommer hjem, og på den måde alligevel have styr på tingene. - Alt i alt giver det firmaerne bedre vilkår, hvilket i den sidste ende også vil give penge i statskassen. - Og så skal det jo med, at en del af goderne udløser multimedieskat, fremhæver Anne Dorthe Jensen, der ser bruttolønsordningerne som en mulighed og ikke som udnyttelse af systemet. Side 12