Personalemangel på høreklinikkerne

Private klinikker skal være med til at uddanne nye audiologiassistenter

NORDJYLLAND:Der bliver uddannet for få audiologiassistenter, og det kan på sigt betyde længere ventetid for de mange nordjyder, der har brug for høreapparat. Bag den tungebrækkende titel gemmer sig nemlig de mennesker, som laver høreprøver og tilpasser høreapparater på såvel de offentlige som de private høreklinikker i Nordjylland. For at få has på de lange ventelister blev det i 1999 muligt at få tilskud til høreapparat fra private klinikker. Det har ført til, at der er oprettet private klinikker i de største byer i Nordjylland, og derfor er der blevet rift om audiologiassistenterne. Det løser tilsyneladende også problemet med ventelister på kort sigt. Ifølge amtets prognoser vil en øget aktivitet på de private klinikker bevirke, at ventelisterne er væk om et år. - Til gengæld går det mere trægt med at få løst vores andet problem, nemlig uddannelse af audiologiassistenter, og det kan i sidste ende vise sig at spænde ben for at få fjernet ventelisterne, siger formanden for sundhedsudvalget, Karl H. Bornhøft. Der er nemlig blevet uddannet for få til at klare efterspørgslen. Uddannelsen er kun foregået på de offentlige høreklinikker i Aalborg og Hjørring, og det har givet visse begrænsninger, siger planlægningschef i Nordjyllands Amt Leif Serup. - Det har ikke rigtig været muligt at øge uddannelseskapaciteten. Da der er tale om en mesterlære kræver det, at der er en vis aktivitet for at oplære nye i faget, siger han. - Problemet er, at uddannelsesforpligtelsen udelukkende ligger hos den offentlige arbejdsgiver, og vi mister det uddannede personale til de private arbejdsgivere, fordi de blandt andet kan betale mere i løn. Det er endnu et eksempel på, hvordan den private sektor inviteres indenfor på sundhedsområdet, uden at der gælder de samme betingelser for privat og offentlig virksomhed, siger Karl H. Bornhøft. Derfor peger Leif Serup på muligheden for at inddrage de private klinikker i uddannelsen: - Man kan tænke de private klinikker ind, så en del af den praktiske uddannelse foregår der. Den første private klinik i Nordjylland var Dialog Hørecenter i Aalborg, og indehaveren Kaj Krogh er parat til at uddanne audiologiassistenter. - Det synes jeg er en god ide. Det har vi selv foreslået for flere år siden siger han. Kaj Krogh mener, at det er vanetænkning fra det offentliges side kombineret med, at man ikke havde forudset, at de private klinikker ville flytte så meget aktivitet ud af de offentlige klinikker, der er årsagen til den mangelsituation, der er opstået. - Man har simpelthen glemt at udlære nogen, siger han. En løsning af problemet med at få uddannet nye audiologiassistenter presser sig på, og amtets sundhedsudvalg har derfor besluttet at følge udviklingen tæt, og at der skal laves en handlingsplan for, hvordan manglen kan afhjælpes hurtigst muligt.