Lokalpolitik

Personalepolitik og struktur - det er noget særligt i Jammerbugt

Budgetforlig for 2009 i Jammerbugt Kommune er indgået, og for første gang med et spinkelt flertal.

Maja Krogh Thomsen

Maja Krogh Thomsen

Det viser, at oppositionen sender et klart signal om ansvarlighed. Man vil ikke trækkes rundt i manegen og sige ja til hvad som helst. Som almindelig borger har jeg især oplevet det ganske frustrerende, at man - ja nærmest over en nat - ændrer stukturen i ældreplejen. De syv områder, som har fungeret siden kommunesammenlægningen, har været ledet dygtigt og kompetent. Områdelederne har haft visioner og ønsket at skabe en ny kultur på tværs af de fire gamle kommuner. Hvor mon de visioner nu skal realiseres? Det er svært at se, at det kan blive i Jammerbugt Kommune. Jeg er ganske overbevist om, at gruppen har ønsket at skabe udvikling i ældreplejen ved optimalt at udnytte hinandens kompetencer. Ønsker Jammerbugt Kommune ikke et bredt kompetencefelt blandt sine medarbejdere? Lige nu ser det mest ud til, at man ønsker at eksportere gode og dygtige medarbejde uden for kommunegrænsen. Det værste er dog, at man fornemmer en fuldstændig mangel på god, etisk og moralsk personalepolitik. En strukturændring af det omfang og med de personalemæssige konsekvenser er uanstændig personalepolitik. Med de nu planlagte fire områder i ældreplejen ser det ud til, at hver leder har ansvaret for et personale på næsten 200; det er at drive rovdrift på dygtige ledere. Jeg er altså oprigtig bekymret for vores kommune - politikerne taler hele tiden om kompetenceløft og et højere uddannelsesniveau som grundlag for en positiv udvikling af Jammerbugt Kommune. Beslutningen om strukturændringen i ældreplejen fjerner et stort kompetencefelt fra Jammerbugt Kommunes medarbejderstab. Det signalerer ikke den ønskede udvikling. Af Maja Krogh Thomsen, Grundtvigsvej 9, Aabybro, maja.thomsen@mail.dk