EMNER

Personalet frygter konsekvenserne

Scialpædagogerne forudser fyringer og større pres på de medarbejdere, der bliver tilbage.

Socialpædagogerne var med, da mange i efteråret demonstrerede mod Aalborg Kommunes budget. Men det er først nu foreningen ser de konkrete konskevenser af besparelserne.

Socialpædagogerne var med, da mange i efteråret demonstrerede mod Aalborg Kommunes budget. Men det er først nu foreningen ser de konkrete konskevenser af besparelserne.

De bebudede besparelser på det sociale område vækker absolut ikke begejstring blandt dem, der beskæftiger sig med børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg Kommune. Ifølge formand for Socialpædagogernes Landsforbund (SL) i Nordjylland, Peter Kristensen, rammer spareplanen både de pædagoger, som mister jobbet som følge af sammenlægninger, nednormeringer og lukninger, og de medarbejdere, der bliver tilbage på institutionerne. - De kommer uden tvivl til at opleve et større pres i hverdagen, og samtidig udhules mange af de opgaver og funktioner, de varetager i dag, så det bliver også svært at forklare og forsvare rent fagligt, siger han. Fair femlægning Forslaget, som er formuleret af familie- og beskæftigelsesforvaltningen, oplister selv en lang række af besparelsernes negative konsekvenser. Og det er Peter Kristensen sådan set glad for. - Jeg synes i og for sig, det er en fair måde at melde ud på. For der lægges jo ikke skjul på, at det vil medføre betydelige serviceforringelser, forklarer han. Og at yde en ringere service er ikke altid sjovt. De fleste socialpædagoger vil gerne hjælpe andre så godt som overhovedet muligt, og derfor forudser Peter Kristensen også, at det vil påvirke deres arbejdsmiljø. - I det sociale jægerkorps skal medarbejderne f.eks. tage sig af flere unge pr. medarbejder, og så bliver servicen i forhold til den enkelte unge naturligvis ringere, forklarer han. Helt absurd SL vender sig også mod konsekvenserne for de brugere, som bliver ramt af besparelserne. For Aalborg Kommune har i de senere år talt meget om tidlig og forbyggende indsats, og så virker det absurd, at man samtidig vil spare 70 mio. kroner på området. - Generelt er det meget, meget bekymrende, siger Peter Kristensen. - Forslaget forringer og skærer så meget i den nuværende indsats, at det uundgåeligt vil ramme brugerne. Og det bliver ofte meget dyrere i den sidste ende, tilføjer han. 16 årige på eget værelse Peter Kristensen advarer også mod de administrative besparelser på 10 - 15 mio. kroner, som rammer anbragte børn og unge. Her er der blandt andet planer om at anbringe 15 unge på eget værelse, men ifølge SL vil det være en meget dårlig ide. - Der er meget få 16 årige fra den her gruppe, som er klar til at stå på egne ben, mener Peter Kristensen. - Spørger man dem selv kan det selvfølgelig godt være, de umiddelbart synes, det er en god ide. Men selvom de får støtte til at bo alene, vil der formentlig være alt for mange som får dårlige vaner og venner, forklarer han.