Frederikshavn

Personalet taler sig til rette

Pædagogiske værktøjer mindsker brugen af magt i ældreplejen

FREDERIKSHAVN:De ansatte i Frederikshavns plejesektor griber i stadigt mindre omfang til magtanvendelse mod demente beboere. Det viser den årlige registrering af antallet af indgreb over for den enkelte beboer. Faktisk er antallet faldet drastisk inden for de seneste to år, og det har de ansatte to gode forklaringer på. Dels er personalet blevet opkvalificeret pædagogisk til at håndtere konfliktsituationer på en sådan måde, at man kan få talt sig til rette i stedet for at gribe til magtanvendelse - eventuelt i form af håndfast at følge en dement fra en uønsket position til den dementes eget hjem. Dels er nogle af de mest vanskelige beboere enten afgået ved døden eller flyttet til amtspsykiatriske botilbud. I 2000 var det samlede antal indberettede magtanvendelser opgjort til 101 tilfælde. Sidste år var det helt oppe på 302, og i år er det så faldet drastisk til kun 36. Langt den overvejende del af tilfældene er registreret der, hvor det er nødvendigt at fastholde en beboer eller føre vedkommende til et andet opholdsted. - Vi så gerne, at antallet kom endnu længere ned, og vi har et håb om, at en ændret lovgivning kan give os flere redskaber, der sammen med den pædagogiske opkvalificering af personalet kan mindske behovet, siger formanden for socialudvalget, Erik Janum. Det er område land, der gennem de opgjorte år, har stået for de fleste indgreb. Årsberetningen vil blive forelagt bruger- og pårørenderåd, ligesom den blive ret afsæt til en videre debat i samarbejds- og sikkerhedsorganisationen i Ældre- og Handicapservice. - Det er en svær balancegang, og derfor er det vigtigt, at vores personale er rustet så godt som muligt til opgaven, siger Erik Janum.