Personlige historier hjælper

Pårørende til demente skal hjælpe hinanden ved at fortælle egne historier

AALESTRUP:65.600 kroner er på vej fra Socialministeriet til lederen af demensområdet i Aalestrup Kommune, Inge Carlskov. Et projekt, der skal skabe mere viden og forståelse om demens er nemlig blandt de 43 udvalgte, som ministeriet har besluttet at støtte. - Demens er ikke et tabu på samme måde, som det var for ti år siden, men det er stadig nødvendigt med mere viden og større forståelse for sygdommen, siger Inge Carlskov. Pengene skal i løbet af det næste år bruges til undervisning og information af pårørende, frivillige og ansatte på ældreområdet. Kød og blod på sagen For de pårørende vil Inge Carlskov arrangere temadage med film, læger, psykologer, demente og pårørende, der fortæller om livet med en dement person. - I hverdagen oplever jeg ofte, at pårørende efterspørger viden om demens, og det sætter kød og blod på sagen, når andre giver deres historie, forklarer Inger Carlskov, og fortæller, at tiltaget tidligere har været en stor succes. For 10 år siden havde Aalestrup Kommune nemlig et lignende projekt, der også var støttet af Socialministeriet. De pårørende vil også få tilbud om at fortsætte i en pårørendegruppe, hvis de har behov for mere samvær med andre i samme situation. For sent på banen Inge Carlskov mener, information er vigtig, så folk ved, hvor de skal henvende sig for at få hjælp. - Ofte kommer vi desværre først på banen, når de pårørende er ved at give op og ikke længere selv kan passe den demente. Vi vil gerne hjælpe, før de bliver nedslidte, lyder det fra Inge Carlskov. Hendes erfaring er, at folk prøver at klare det selv så længe som muligt. Mange ægtefæller forsøger at dække over hinanden, hvis den ene pludselig begynder at gøre underlige ting som at sætte skoene i køleskabet. - Symptomerne er meget forskellige, så det kan være svært for pårørende at vide, hvornår det er demens, forklarer Inge Carlskov. En svær balancegang For de ansatte handler det blandt andet om at få sat reglerne for magtanvendelseslovgivningen på plads. Mange demente mangler selverkendelse og magter ikke deres egen hverdag. Nogle får ikke nok at spise og drikke, mens andre glemmer den personlige hygiejne. - Det er en balancegang, for et langt stykke hen ad vejen skal de selv have lov at bestemme. Samtidig skal vi hjælpe, inden det er omsorgssvigt, også selvom det er mod deres vilje, forklarer Inge Carlskov, der afslutter projektet i april 2006.