Personlige historier hjælper

Demens er ikke tabu, men mange mangler viden om sygdommen. Nu skal pårørende hjælpe hinanden ved at fortælle deres egne historier

AALESTRUP:65.600 kroner er på vej fra Socialministeriet til leder af demensområdet i Aalestrup Kommune, Inge Carlskov. Et projekt, der skal skabe mere viden og forståelse for sygdommen er blandt de 43 udvalgte, som ministriet har besluttet at støtte. - Demens er ikke tabu på samme måde, som det var for ti år siden, men det er stadig nødvendigt med mere viden og større forståelse for sygdommen, siger Inge Carlskov. Pengene skal bruges til undervisning og information af pårørende, frivillige og ansatte på ældreområdet. Kød og blod på sagen For de pårørende vil Inge Carlskov arrangere temadage med film, læger, psykologer og pårørende der fortælle rom livet med en dement person. - I hverdagen oplever jeg ofte, at pårørende efterspørger viden om demens, og det sætter kød og blod på sagen, når andre giver deres historie, forklarer Inger Carlskov og fortæller, at kommunen for 10 år sidenhavde et lignende projekt, der også var støttet af socialministeriet. De pårørende vil også få tilbud om at fortsætte i en pårørendegruppe, hvis de har behov for mere samvær med andre i samme situation. For sent på banen Inge Carlskov mener informationen er vigtig, så folk ved hvor de skal henvende sig for at få hjælp. - Ofte kommer vi desværre først på banen, når de pårørende er ved at give op og ikke længere selv kan passe den demente. Vi vil gerne hjælpe, før de bliver nedslidte, lyder det Inge Carlskov. Hendes erfaring er at folk prøver at klare det selv så længe som muligt. Mange ægtefæller forsøger at dække over hinanden, hvis den ene pludselig begynder at gøre underlige ting som at sætte skoene i køleskabet. - Symptomerne er meget forskellige, så det kan være svært for pårørende at vide hvornår det er demens, forklarer Inge Carlskov. En svær balancegang For de ansatte handler det blandt andet om at få sat reglerne for magtanvendelseslovgivningen på plads. Mange demente mangler selverkendelse og magter ikke deres egen hverdag. Nogle får ikke nok at spise og drikke, mens andre glemmer den personlige hygiejne. - Det er en balancegang, for et langt stykke hen ad vejen skal de selv have lov at bestemme. Samtidig skal vi hjælpe inden det er omsorgssvigt, også selvom det er mod deres vilje, forklarer Inge Carlskov. Projektet skal køre indtil april 2006, hvor målet er, at politikerne vedtager en demenspolitik for Aalestrup Kommune.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk