- Pesticider på golfbane er den rene bagatel

V-medlem af teknisk udvalg beder byrådet give golfklubben dispensation

SKØRPING:Det socialdemokratiske flertal i udvalget for teknik og miljø vil ikke give Rold Skov Golfklub en dispensation, så klubben fortsat kan bruge pesticider for at holde banerne fri for ukrudt. Men Lau Bøgeholt-Laursen (V) mener, at det er det rene pjat at nægte golfklubben en midlertidig tilladelse til at sprøjte. Han vil nu have sagen behandlet i byrådet. - Det forbrug, vi er nede i her, er jo den rene bagatel. De beder om lov til at bruge 40 kilo aktivt stof årligt. Det er altså et par spande, vi snakker om, siger Lau Bøgeholt-Laursen, som peger på, at en landmand på en privatejet hvedemark ved siden af golfbanen fuldt lovligt kunne bruge den tre- eller femdobbelte mængde pesticider. Golfklubbens problem er, at den er placeret på kommunalt ejet jord. Ifølge en tidligere aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet skulle pesticidforbruget på kommunale arealer nedtrappes over nogle år, og fra 1. januar i år skulle det stoppe helt. Dansk Golf Union har prøvet at udvikle nye metoder til at bekæmpe ukrudt og svampeangreb, men har endnu ikke fundet en tilfredsstillende løsning uden brug af pesticider. Golfunionen sætter nu sin lid til, at der til efteråret kommer en central afgørelse, der giver dispensation til golfklubberne. Teknisk udvalg i Skørping Kommune havde før sin afgørelse bedt Rold Skov Golfklub selv komme at argumentere for, hvorfor man gerne vil have lov til fortsat at bruge pesticider. Men flertallet af udvalget lod sig altså ikke overbevise. - Hvis der kommer en central afgørelse til efteråret, må vi jo tage sagen op igen. Men vi vil ikke give dispensation i mellemtiden, siger udvalgsformand Henrik Christensen (S). Golfbanerne er omkranset af natur- og grundvandsområder, men ifølge Lau Bøgeholt-Laursen ligger selve banerne "helt klart uden for vandindvindingsinteresser". Han undrer sig over den stærke modstand hos de tre socialdemokrater i udvalget: - Det ligner jo en religiøs bevægelse. Der er ingen saglig begrundelse for ikke at give dispensation til så ubetydeligt et forbrug, siger han. Lau Bøgeholt-Laursen er også bange for, at et forbud sommeren over tværtimod vil øge risikoen for forurening. - Vi sætter noget over styr i mellemtiden. Man skal bruge endnu flere pesticider i en ny overgangsperiode i stedet for bare at opretholde den nuværende balance i jorden med et minimalt forbrug. Det giver endnu større chance for udsivning. Formanden for baneudvalget i Rold Skov Golfklub, Anders Rye-Andersen, siger, at klubben allerede har sparet betragteligt på pesticidforbruget gennem de senere år. - Vi har også som en af de første golfklubber udarbejdet et grønt regnskab. Vi er en af de klubber, der virkelig har styr på pesticidforbruget, siger han og er både overrasket og skuffet over, at teknisk udvalg i første omgang er gået imod en dispensation. Nu håber han på en mere velvillig holdning i byrådet. - Det er jo så forsvindende mængder, det drejer sig om. Og golfbanerne er jo et kæmpe aktiv for kommunen, siger Anders Rye-Andersen.