EMNER

Pesticidplan vedtaget uden større sværdslag

HJØRRING:Byrådet har vedtaget den pesticidplan, som udvalget for teknik har lagt frem. Planen betyder, at al kommunal jord ikke må sprøjtes med ukrudtsmidler. Planen nævner et par undtagelser, hvoraf golfklubbens arealers, som er lejet af kommunen, er en undtagelse. SFs Jørn E. Christiansen savner konklusioner i pesticidplanen. - Der nævnes ikke et direkte forbud, og den er jo lang i spyttet al den stund, at planen skulle have været færdig i 2003 ifølge den aftale, som Kommunernes Landsforening indgik med Miljøministeriet i 1998. Jeg er ikke imponeret, men det er dog godt, at planen kommer, sagde Jørn E. Christiansen. Venstres Svenning Christensen fremførte sin tidligere kritik af, at den jord, der udlejes til landbrug, kan gøre det svært for landbrugene. Noget af kommunens jord har faktisk været underlagt kravet om pesticidfri drift i nogle år. - Vi har måske ikke fået så meget i forpagtningsafgift som tidligere på grund af kravet om, at jorden skal være pesticidfri, men vi får den da forpagtet ud. Landmændene siger, at vi har noget af det fines te jord til kartofler i miles omkreds, bemærkede Bent Brown. Per Larsen (K) foreslog, at kommunen skiller sig af med noget af de 650 ha jord. -Ved næste budgetforhandling bør vi se på frasalg af kommunal jord. Vi kan bruge pengene til at nedbringe vores gæld, sagde Per Larsen.