PET bør holde sig for god til imamerne

Vi har god grund til at glæde os over, at vi her i landet har et kompetent og effektivt efterretningsvæsen, der tager kampen mod terrorisme alvorligt.

Og det er glædeligt, at PET tænker nye tanker, hvad angår forskning i og forebyggelse af hjemlig terrorisme. Når det er sagt, må man alligevel undre sig, når man nærstuderede PET’s nyeste initiativ om at holde konferencer som forebyggelse af radikaliseringen blandt unge muslimer. Det er en fin og konstruktiv idé at kaste lys over den stigende fundamentalisme af visse muslimske unge. Men når PET’s planer også inddrager muslimernes religiøse overhoveder, imamerne, er der grund til at rynke brynene. Gang på gang har vi set, hvordan imamerne opildner unge muslimer til at kæmpe imod vestlige værdier, og hvordan de opfordrer dem til at praktisere en bogstavtro islamisme, der opildner til hellig krig. At inddrage disse mennesker i kampen mod terrorisme svarer til at bede en pyroman om at agere brandmand. Det burde være logik for enhver, der har fulgt blot en lille smule med i terrorismens udvikling i Vesten. Initiativet går endda stik imod konklusionerne i en rapport forfattet af EU’s ekspertgruppe på området. Denne fastslår blandt andet, at moskeerne er et af de vigtigste steder i Europa for rekruttering af islamiske terrorister. Derfor opfordres EU-landenes efterretningstjenester til at overvåge disse religiøse samlingscentre. Det forekommer derfor absurd, at det danske efterretningsvæsen i stedet vil holde møder med imamerne og indvie dem i den danske kamp mod hjemlig terror. Politiets eget arbejde belyser også paradokset i denne sag. I forbindelse med de nylige anholdelser i Vollsmose så vi, hvordan PET fandt det nødvendigt at orientere områdets imamer, inden man skred til anholdelser af terrormistænkte. Og det blev helt grotesk, da PET efterfølgende foretog en razzia af imam Abu Hassans lejlighed i Odense. Først giver man et tip om, at man har tænkt sig at foretage anholdelser af mistænkte i området – og bagefter finder man sine samarbejdspartnere så mistænkelige, at man ransager deres lejlighed. Det hænger ikke sammen. Efter anholdelserne i Vollsmose påpegede integrationsrådgiver, Manu Sareen, at politiets samarbejde med imamerne blot medvirkede til at give dem en alt for stor magt. ”De nærer sig ved konspirationsteorier og en meget ensidig islamisk opfattelse. De er med til at fastholde de unge i fundamentalisme”, udtalte han i Berlingske Tidende den 15. september i år. Jeg kunne ikke være mere enig. I kampen mod terrorisme er det vigtigt, at vi får et konstruktivt samarbejde med de moderate muslimer, som arbejder for demokrati og danske værdier. Men det er endnu vigtigere, at vi ikke naivt inddrager de religiøse overhoveder, som taler med to tunger og foragter det danske samfund for dets frihedsværdier, ligestilling og demokrati. Samarbejde med imamer er intet mindre end samfundsskadelig virksomhed. PET burde holde sig for god til disse imamer.