PET nedtoner terrortrussel

København, mandag /ritzau/ Efterretningstjenesten kender ikke påstået irakisk terrorgruppe, der står bag trusler mod Danmark, siger PET-chef Lars Findsen Politiets Efterretningstjeneste (PET) nedtoner truslen fra den irakiske Abu Bakr al-Seddiq. Gruppen, som hævder at have kontakt til al-Qaeda, truer på en hjemmeside med bilbomber og hellige krigere mod Danmark, hvis ikke de danske styrker trækkes ud af Irak. Men PET kender intet til gruppen, siger politimester Lars Findsen, chef for PET, i en pressemeddelelse på en forespørgsel fra Ritzau. - Hverken den danske tjeneste eller vores nærmeste samarbejdspartnere kender umiddelbart den omhandlede gruppe. Gruppen kan vise sig at være en såkaldt netgruppe, som agerer ved at udsende diverse trusler i cyberspace, siger Lars Findsen. Truslen fra den irakiske gruppe giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i trusselsniveauet, som i forvejen vurderes generelt forhøjet mod den vestlige verden, herunder Danmark. - PET har imidlertid vurderet, at det var relevant at orientere politikredsene om indholdet af erklæringen og henlede opmærksomheden på tjenestens tidligere udsendte henstillinger om at udvise skærpet opmærksomhed, siger politimesteren med henvisning til PETs opfordring til borgerne om at være mere opmærksomme på mistænkelige genstande på steder, hvor mange mennesker er samlet. Opfordringen kom i marts efter terrorbomberne i Madrid. Pressemeddelelsen følger søndagens meddelelse, hvor PET-chefen formulerede sig en kende mere tvivlrådigt om alvoren bag truslen fra Abu Bakr al-Seddiq. - Det er selvsagt vanskeligt at sige noget mere præcist om ægtheden af eller alvoren bag den aktuelle udmelding. Ikke desto mindre er det ingen hemmelighed, at der er et generelt forhøjet terrortrusselsniveau i forhold til den vestlige verden og dens interesser. Det gælder også Danmark, og alvoren - specielt i forhold til Europa - blev understreget med terrorhandlingerne i Madrid, hed det i søndagens meddelelse. Lars Findsen sagde videre, at "Politiets Efterretningstjeneste vurderer hele tiden den hjemlige situation, og det er klart, at de udmeldinger, som fremkommer fra forskellige grupperinger med videre, indgår i denne løbende trusselsvurdering. Det er bl.a. også baggrunden for, at Efterretningstjenesten senest i forbindelse med den såkaldte 3 måneders frists udløb anmodede samtlige politimestre landet over om at sikre, at den skærpede opmærksomhed fra politiets side opretholdes. /ritzau/