PET’s vurdering

Chefen for PET, Lars Findsen, udtaler sig således:- Politiets Efterretningstjeneste følger selvsagt situationen i England meget tæt og er i den forbindelse i direkte kontakt med vores britiske kolleger med henblik på bedst muligt at kunne vurdere en eventuel betydning af begivenhederne for Danmark. Begivenhederne i England er endnu et udtryk for den forhøjede risiko for terror, der eksisterer i Europa i disse år. Begivenhederne i England giver ikke umiddelbart anledning til yderligere sikkerhedsforanstaltninger i Danmark ud over dem, der allerede er truffet på baggrund af det i forvejen eksisterende forhøjede trusselsniveau. Men som sagt følger vi situationen nøje. Særligt for så vidt angår luftfarten er tjenesten i kontakt med Statens Luftfartsvæsen med henblik på at vurdere behovet for yderligere skærpelse af sikkerhedsforanstaltningerne.