Terrorisme

PET skal udlevere alle papirer i terrorsagen

KØBENHAVN:Det er ikke PET¿s opgave at vurdere, hvilke dokumenter der tåler dagens lys. Højesteret afsagde fredag en kendelse i terrorsagen fra Odense, der pålægger Politiets Efterretningstjeneste at udlevere alle dokumenter til Østre Landsret. Også de dokumenter, som PET ellers mener, skal holdes hemmelige. De fire forsvarsadvokater i terrorsagen har brokket sig højlydt over, at PET har censureret voldsomt i sagens dokumenter. Advokaterne fik 150 papirer fra PET, hvoraf langt hovedparten var helt overstreget af PET selv. - Men det er altså landsretten, der skal vurdere, om der skal censureres i papirerne. Ikke PET. Og det har vi nu Højesterets ord for, siger forsvarsadvokat Bjørn Elmquist. PET har streget i papirerne ud fra fem kriterier. Familiemæssige forhold vedrørende civilagenten Lars. PET¿s vidnebeskyttelsesprogram. Tekniske fremgangsmåder i efterretningstjenesten. Interne forhold hos PET samt strafbare forhold, der involverer andre end de fire tiltalte. Det er den sidste del af censuren, som forsvarsadvokaterne er tossede over. Terrorsagen har så mange involverede, at PET dermed kan censurere løs på den baggrund, lyder kritikken. Næste skridt i terrorsagen bliver, at retsformand Folmer Teilmann i næste uge afsiger en ny kendelse om PET¿s dokumenter og får udleveret alt materialet. - Det kan meget vel blive relevant med genafhøringer af flere vidner fra PET og ikke mindst agenten. Men det ved jeg først, når jeg får papirerne, fortæller Elmquist. Han føler sig overbevist om, at landsretten, i modsætning til PET, udleverer de omtalte dokumenter uden sværdslag. Ifølge tidsplanen skulle anklagemyndigheden begyndte på sin procedure tirsdag i næste uge. Men Elmquist henstiller til, at retten allerede på mandag tager stilling til, hvad der skal ske med PET¿s papirer. - Vi kan komme i voldsomt tidspres med genafhøringer, så jeg henstiller til, at vi forholder os til den nye situation hurtigst muligt./ritzau/