PET: Terrorangreb kan og vil ske uden varsel

København: Der er ikke længere så langt fra tanke til handling. I dag kræver det ikke en langvarig proces før folk, der blot sympatiserer med terrorister, selv bliver aktive og udfører blodige attentater. Samtidig har flere terrorhændelser i Europa vist, at angrebene udføres af folk, som ikke i forvejen var kendt af politiet. Folk, som er opvokset i den vestlige verden, som bruger simple våben, og som planlægger og udfører terrorhandlingerne på kort tid uden støtte fra professionelle terrornetværk. “Denne situation betyder, at terrorhandlinger kan og vil ske uden varsel”, skriver chefen for Politiets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, i tjenestens årsrapport, der blev offentliggjort torsdag. PET nævner drabet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh samt bombeangrebene mod flere toglinjer i både Madrid og London som eksempler på, at terroren nu begås af lokale grupper, der opererer på egen hånd. “Terroristerne, der stod bag terrorhandlingerne i Madrid, Amsterdam og London, er alle eksempler på lokale, radikaliserede netværk, der inden for en relativt kort tidshorisont gik fra hovedsageligt at sympatisere med eller støtte terrorisme til at få egentlig operativ kapacitet og med relativt enkle midler blev i stand til at gennemføre velkoordinerede og effektive terrorhandlinger”, skriver PET. Og hvad der er lige så vigtigt: Terroren fandt sted, uden at myndighederne på forhånd havde set tegn på, at attentaterne var på vej. PET vurderer, at netop de tre terrorhandlinger understreger, at den mentale proces fra tanke til handling er kortere “end hidtil antaget”. Der har været et præg af improvisation over måden, som terroristerne fandt deres mål på, og der var tale om folk, der var opvokset i de pågældende lande, havde uddannelse, job og tilsyneladende var velintegrerede. Før de blev radikaliserede, var de ikke synderligt troende, og de færdedes ikke i miljøerne omkring de etablerede moskeer. I årsrapporten peges samtidig på, at internettet tilsyneladende spiller en vigtig rolle som både inspirationskilde og vidensdatabase. Det peger på, at “internettet i nogen henseender har fået en rolle og funktion, som de tidligere træningslejre i bl.a. Afghanistan udfyldte”, skriver tjenesten. Udviklingen betyder, at Europa er gået fra at være et område, som primært blev brugt af terroristerne til at rekruttere og planlægge i, til at være selve målområdet for den muslimske verdens terrorangreb./ritzau/