Petanque og byfestoptog i folkekirken...

LØGSTØR:Hvad med petanqueturnering efter gudstjeneste i kirken eller folkekirken i spidsen for byfestoptoget. Idéer var der nok af, da knap 35 var mødt frem til en debataften i konfirmationsstuen i Løgstør - arrangeret af Løgstør menighedsråd. Overskriften var kirke og tro. Det var den første af tre aftener, hvor udganspuktet er at høre forskellige personers vinkel på kirke og tro. Restauratør Jimmi Petersen fra Pavillon Christiansminde holdt oplæg ud fra sit forhold til kirken. Han fortalte om sit helt personlige forhold til tro; bl.a., at det specielt fik betydning for ham, da han og hans kone ventede deres tvillingepiger. Han gav et inspirerende oplæg med mange konkrete bud på, hvad han kunne tænke sig, at kirken skulle prøve. Først og fremmest understregede Jimmi Petersen, at han mener, kirken skal fylde meget mere i den almindelige offentlige debat. Kirken skal ud med holdninger, eksponere sig i pressen, i dialog med andre trosretninger, f.eks. tage initiativ til dialogaften om kristendom contra islam. - Vi har mange ex-jugoslaver i Løgstør. Hvad tror de på, kender de den danske kirke?, spurgte han. - Kirken skal vise sig, være synlig - være meget mere medlevende i samfundet. Hvad med skonnertsejlads på fjorden, arrangeret af kirken, udendørsgudstjeneste ved bakkerne ved kanalen om sommeren, legeland i anlægget arrangeret af kirken, petanqueturnering efter gudstjeneste. - Det er også vigtigt, at præsten er synlig i lokalsamfundet - f.eks. tager med skoleelever på udflugt, hvad med at kirken var med i byfestoptoget og gjorde reklame for sig selv, sagde Jimmi Petersen, der gjorde meget ud af at sige, hvor vigtig det er, at kirken tænker og gør noget for børn og unge. - Mange af dem aner ikke meget om kirke og kristendom. Hvad med at komme til dem f.eks.ved at kirken har et webkamera opstillet, så gudstjenesten og andre kirkelige aktiviteter blev sendt, så vi kan se det derhjemme. - Hvad med at lave en time om ugen, hvor præst, folk fra menighedsrådet eller andre er på chat på nettet, så folk kan spørge og debattere på en nem måde med folk fra kirken, sagde Jimmi Petersen, der havde et væld af andre ideer med i bagagen. Herefter var der kaffedrikkeri og salmesang - og de fremmødte kom med mange indlæg, kommentarer og spørgsmål til foredragsholderen, men også til præst og menighedsråd, og der var stor snak og diskussionslyst. Lisbeth Vingborg, der er initiativtager til arrangementerne, siger at de skal være med til at sparke gang i debatten. - Ingen personer, ingen forening, intet ministerium sidder med det endegyldige svar på, hvad tro og kirke er - kristendommen er for alle. Det skal vi bruge disse aftener til at blive klogere på - for os selv og forhåbentlig også for den kirke vi hører til og gerne vil være med til at bevare, siger hun.